Przeszkolenie stanowiskowe może byc konieczne nawet przy zmianie stanowiska pracy w tym samym zakładzie. Kiedy takie szkolenie musisz przjeść i gdzie może się ono odbywać...

Data dodania: 2011-03-06

Wyświetleń: 2019

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Osoby przyjmowane na nowe stanowisko pracy, nawet u tego samego pracodawcy mogą być zobowiązane do przejścia takiego szkolenia. Okres jego ważności może być różny, dotyczy ono także pracy na podobnym stanowisku. Tak więc nie zawsze przy zamianie miejsca pracy konieczne będzie przejście takiego szkolenia.

Jeśli nowe stanowisko pracy zbliżone jest do tego, na którym pracownik pracował dotychczas, to może być on zwolniony z konieczności przejścia takiego szkolenia. Na czym polega tego rodzaju przeszkolenie? W przypadku gdy jest ono konieczne, następuje dopiero po ogólnym przeszkoleniu z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Może zostać zorganizowane zarówno w zakładzie pracy, w którym pracownik został zatrudniony jak też w specjalnie do tego celu przystosowanym ośrodku szkoleniowym. Szkolenie to także powinno zostać przeprowadzone w czasie pracy.

Przeważnie organizuje się je dla kilku pracowników, którzy muszą tego rodzaju szkolenie przejść. Jest to dość szczegółowe szkolenie dotyczące panujących w danym zakładzie zasad, w przypadku szczególnych miejsc takich jak plac budowy czy też kopalnia nowi pracownic zapoznani zostają ze szczegółowym regulaminem oraz specyficznymi dla danego zakładu zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

W wielu zakładach pracy, tylko osoby, które przejdą tego rodzaju szkolenie otrzymać mogą przepustkę uprawniającą do wejścia na teren zakładu pracy. Jeśli szkolenie odbywa się na terenie zakładu pracy, to osoby nie przeszkolone otrzymują przepustki tymczasowe.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena