1 głosów

„Jak to możliwe, że Grecja leży pod tym samym niebem i wszyscy Grecy są wychowani podobnie, a jednak ich charaktery są tak bardzo różne?Odpowiedzi na pytanie zadane przez Teofrasta już przed dwoma tysiącami lat pewnie wielu z nas szukało w różnych sytuacjach życiowych...

Poznaj metodę MBTI — Która może okazać się kluczem do umysłu Twojego i Twoich współpracowników. Zobacz jakim typem osobowości był Einstein.

„Jak to możliwe, że Grecja leży pod tym samym niebem i wszyscy Grecy są wychowani podobnie, a jednak ich charaktery są tak bardzo różne?Odpowiedzi na pytanie zadane przez Teofrasta już przed dwoma tysiącami lat pewnie wielu z nas szukało w różnych sytuacjach życiowych. Nie ważne czy jesteśmy menedżerami czy pracownikami szeregowymi, powinniśmy brać pod uwagę, że każdy jest inny, każdy inaczej reaguje na powstałe sytuacje, konflikty.We współczesnym, dynamicznym otoczeniu na nasze zachowania mogą również wpływać warunki pracy, rozwój predyspozycji osobowościowych , rozwój sytuacji czy sama obec-ność i postępowanie innych. Obecnie nie wystarczy jeden uniwersalny system motywacyjny ani jeden sposób dyscyplinowania dla wszystkich. Do racjonalnego introwertyka nie prze-mówią te same argumenty co do emocjonalnego ekstrawertyka.

Podstawą do zrozumienia zachowań osób w naszym otoczeniu jest analiza wszystkiego co może wpłynąć na powstanie tego zachowania, analiza osobowości, zainteresowań , postaw obserwowanej osoby. Dostarczy nam to informacji potrzebnych do sprawnej i trafnej inter-pretacji postępowań a co za tym idzie możliwości wpływania na nie. Nie jest to prosta spra-wa gdyż aby tego dokonać musimy najpierw spojrzeć w głąb siebie. Nikt nie jest w stanie zidentyfikować naszego stylu pracy, naszych słabych i mocnych stron lepiej niż my sami. Jeśli zaczniemy zauważać u siebie wcześniej niedostrzegane aspekty i sposoby poczynań to będziemy w stanie spostrzec je u innych i reagować w taki sposób aby wywierać na nich wpływ.

Koncepcja MBTI pozwala wyrobić w sobie szósty zmysł pozwalający opanować sztukę prze-widywania zachowań. Podstawą tej koncepcji była teoria Junga o tym, że każdy z nas ma określone preferencje co do kierowania swojej energii i "ładowania baterii", sposobu zbiera-nia informacji i podejmowania decyzji. Isabel Briggs Myers i Katherine Cook Briggs rozsze-rzyły teorię Junga dotyczący hierarchii poszczególnych preferencji w każdym typie osobo-wości i dodały wymiar opisujący nastawienie do świata zewnętrznego. Efektem końcowym stał się 4 literowy, uniwersalny kod będący wskaźnikiem psychologicznym określającym typ osobowości.

Pamiętaj jednak, że koncepcja MBTI nie usprawiedliwia działań człowieka a preferencje i zachowania nasze i osób z nami współpracujących powinny być testowane za pomocą do-świadczeń.

Gdy poznamy własny typ osobowości nie powinniśmy popadać w skrajność. Oczywistą sprawą jest, że gdy jesteśmy w stanie z sukcesem rozpoznawać i wykorzystywać nasze pre-ferencje odczuwamy satysfakcję i radość ale powinniśmy świadomie kontrolować ten proces aby nie zaniedbać pozostałych podporządkowanych funkcji.

W naszych biuletynach StepbyStep NEWS przedstawiamy typy osobowości o różnych cechach dominujących. Dowiesz się z nich, między innymi, w jaki sposób wspólna praca introwertyka i ekstrawertyka może wpływać na sukces organizacji.

Postawieniem pierwszego kroku w stronę pracy nad własnym sukcesem jest wola poznania i dokonania ewentualnych zmian w zakresie własnej osobowości. Jeżeli chcesz poznać swój typ osobowości już dziś wejdź na stronę:

Jak poznać samego siebie - czytaj całość, wypełnij test!

Licencja: Creative Commons