W tej części omówię przykładowe zdania które są w języku angielskim. Celem tej lekcji ma być rozwój umiejętności związanych z Past Simple który należy uznać za podstawowy czas przeszły który pozwala na skuteczną komunikację.

Data dodania: 2009-10-23

Wyświetleń: 2938

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 2

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

2 Ocena

Licencja: Creative Commons

Przykładowe zdania w czasie Past Simple które pozwolą na lepsze uświadomienie sobie czasu przeszłego. np.

Wstałem o ośmej wczoraj. I got up at eight o'clock yesterday. [ czytamy I got ap et eijt oklok jesterdej]

Umyłem moją twarz. I cleaned my face. [ aj klind maj fejs]

Umyłem moje ciało. I cleaned my body[ aj klind maj body]

Zjadłem śniadanie. I had breakfast. [ aj hed brekfest]

Poszłem do szkoły. I went to school. [ aj łent tu skul]

Miałem lekcje. I had lessons. [ aj hed lessons]

Po szkole wróciłem do domu. I returned home. [ aj rytendyd  houm]

Robiłem lekcje. I did my homework. [ aj dyd houmłek]

Ogłądałem telewizję. I watched TV. [ aj łoczd tv]

Poszłem na spacer. I walked for a walk. [ aj łokd fo e łok]

Past Simple służy do przedstawienia opowieści co robiliśmy wczoraj, na przykładzie tych łatwych zdań przedstawiłam mechanizm działania Past Simple który uznaje sie za postawowy czas przeszły.

Inne przykładowe zdania w Past Simple np.

Czy ogłądałeś telewizję wczoraj?Did you watch TV yesterday? [ did ju łocz tv jesterdej]

Oglądałem telewizję wczoraj. I watched TV yesterday. [ aj łoczd TV jesterdej]

Nie ogłądałem telewizji wczoraj wieczorem. I did not watch TV yesterday. [ aj dyd not łocz tv jesterdej]

Czy   odwiedziłeś swoich przyjaciół w poniedziałek? Did you visit your friends on Moday ? [ dyd ju wizit jo friend on Mondej]

Ja odwiedziłem moich przyjaciół w poniedziałek. I visited my friends on Monday. [ aj wizytyd maj friends on mondej]

Odwiedzili swoich przyjaciół w sobotę.They visited their friends on Saturday.

Czy pojechałeś do Warszawy w ubiegłym tygodniu? Did you go to Warsaw last week? [ dyd ju gou tu łoso last łik]

Pojechałem do Warszawy w ubiegłym tygodniu. I went to Warsaw last week. [ aj łent tu łoso last łik]

Nie pojechałem do Warszawy w zeszłym tygodniu. I went to Warsaw last week. [ aj łent tu łoso last łik]

Za pomocą Past Simple możemy opowiadać np. o tym co robliśmy w wakacje.

W zeszłym roku pojechałem na wakacje do Anglii. Last year I went to the UK. [ last je aj łent tu de ukej]

Podróżowałem za pomocą autobusu. I travelled by bus. [ aj traveld baj bas]

Widziałem interesujące budowle w Anglii. I saw interesting buildings in the UK. [ aj so  intersting bildings in de ukej]

Odwiediłem the Houses of Parliament , Westminister Abbey , St Paul's Cathedral, the National Gallery, the  British Museum i Buckingham Palace.

I visited the House of Parliament , Wesminster Abbey , St Paul's Cathedral , the National Gallery , the British Museum and Buckingham Palace.

[ czytaj aj wizytyd de houz of parliament , łestminster ebi, sajnt pols kefidral , de neszynal gaaleri , de britisz mjuzeum

end bakingam palis]

Odwiedziłem muzea jako gość. I visited museums as a guest [ aj wizytyd muzeums az e gest]

Spotkałem interesujących ludzi. I met interesting people. [ aj met interesting pipol]

Chodziłem do kina. I went to the cinema. [ aj łent tu de sinema]

Chodziłem do teatru. I went to the theatre. [ aj łent tu de fjete]

Mówiłem do Anglików. I talked to English people. [ aj tokd tu inglisz pipol]

Past Simple to czas który wyraża informacje o minionych czasach.

Licencja: Creative Commons
2 Ocena