Tłumacze przysięgli są w naszym kraju szczególną grupą tłumaczy. Wszystko to dlatego, że aby wykonywać swój zawód, muszą posiadać w tym kierunku odpowiednie kwalifikacje. Same studia językowe to zdecydowanie za mało.

Data dodania: 2009-09-07

Wyświetleń: 2578

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Wykonywanie tego fachu jest w naszym kraju regulowane ustawą uchwaloną przed pięcioma laty. Przepisy te dokładnie precyzują, kto może zostać tłumaczem przysięgłym. Dotyczy to zatem osób fizycznych, które posiadają polskie obywatelstwo (lub też obywatelstwo kraju należącego do Unii Europejskiej oraz Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu), nie są i nie były karane, posiadają pełną zdolność w zakresie czynności prawnych, mają ukończone stosowne studia magisterskie oraz podyplomowe i które wreszcie zdały pozytywne egzamin na tłumacza przysięgłego.

Egzamin składany jest przed powoływaną przez Ministra Sprawiedliwości Państwową Komisją Egzaminacyjną. Jest podzielony na dwie części - pisemną oraz ustną. Aby zdobyć licencję, wynik każdej spośród nich musi być pozytywny. Ilu mamy w Polsce tłumaczy przysięgłych, tego można dowiedzieć się z internetowej witryny powyżej wspomnianego ministerstwa - tam opublikowana jest cała ich lista.

Tłumaczenia wykonywane przez takie osoby są bardzo profesjonalne. Tytuł tłumacza przysięgłego mówi już bowiem sam za siebie i stanowi gwarancję wysokiej jakości. Każdy taki tłumacz posiada swoją pieczęć, a jego praca musi być dokładnie udokumentowana. Bardzo często profesjonaliści ci znajdują zatrudnienie w instytucjach państwowych. Mogą również z powodzeniem prowadzić działalność gospodarczą na własną rękę albo założyć biuro. W przypadku zleceń wykonywanych na rzecz państwowych instytucji obowiązują określone ministerialnym rozporządzeniem stawki, które jednak ostatnio zostały uwolnione.

Jeżeli natomiast w grę wchodzą inne tłumaczenia, panuje w tym zakresie w zasadzie pełna dowolność. Skorzystanie z usług tłumaczy przysięgłych nie jest w dzisiejszych czasach problemem - tym bardziej, że Internet jest obecnie najbardziej rozpowszechnionym środkiem przekazywania informacji.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena