Istnieją różne rodzaje tekstów i wiele różnych kategorii tłumaczeń. Przekład może dotyczyć dokumentów, i wtedy często niezbędna jest pomoc tłumacza przysięgłego. Jednak nawet gdy tłumaczenie nie musi być poświadczone, do jego prawidłowego wykonania tłumacz musi znać żargon i kulturę danego państwa. Powinien on mieć specjalistyczne umiejętności, które pozwolą mu wczuć się w dany obszar kulturowy, skróty myślowe, a następnie przenieść je na grunt tłumaczonego języka. 

Data dodania: 2021-10-19

Wyświetleń: 587

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Jakie teksty tłumaczy biuro tłumaczeń?

O tym jakie są rodzaje tłumaczeń, a także które z nich można zlecić do biura tłumaczeń, piszemy poniżej.

Różne rodzaje tłumaczeń

Podstawowy podział rodzajów tłumaczeń to podział na tłumaczenia pisemne i ustne. Z tłumaczeniem pisemnym mamy do czynienia wtedy, gdy jest wykonywane w formie pisemnej. Tłumacz dokonuje wtedy interpretacji znaczenia tekstu źródłowego i odtwarza go w języku docelowym. Natomiast tłumaczenia ustne dotyczą treści mówionych, w czasie rzeczywistym. Pozwalają na komunikację w języku mówionym lub migowym między dwiema osobami nieporozumiewającymi się tym samym językiem.

Tłumaczenie pisemne może dotyczyć zwykłych treści, niewymagających od tłumacza specjalistycznej wiedzy – jest to tak zwane tłumaczenie zwykłe, należy do najpopularniejszych. Może być jednak tak, że tłumaczenie wymaga od tłumacza bardzo szerokiej wiedzy pozajęzykowej. Mówimy wtedy o przekładach specjalistycznych z określonej dziedziny, lub też o tłumaczeniu przysięgłym, którego dokonać może jedynie osoba do tego uprawniona. Często tłumaczone są dokumenty wykorzystywane w obrocie prawnym takie jak dyplomy, pisma sądowe czy akty urodzenia. W związku z tym, że są to teksty wykorzystywane na potrzeby takich instytucji jak urzędy, muszą zostać one poświadczone przez tłumacza przysięgłego, wpisanego na listę Ministerstwa Sprawiedliwości. W dzisiejszych czasach można skorzystać z tłumaczeń przysięgłych online, na przykład tutaj https://turbotlumaczenia.pl/tlumaczenia-przysiegle/ . Tłumaczenia przysięgłe wykonywane przez biuro tłumaczeń online to nowatorski, ale także niezawodny sposób na sprawne i rzetelne wykonanie tłumaczenia. 

Tłumaczenia prawnicze

Nie są to tłumaczenia dokumentów prawnych i nie mają mocy ustanawiania prawa. Dotyczą na przykład treści znajdujących się w podręcznikach prawa. Są to tłumaczenia napisane w języku prawniczym, który jest językiem specjalistycznym. Do tłumaczenia tego typu tekstów tłumacz musi mieć wiedzę z zakresu prawa, a także posługiwać się biegle dotyczącą tego zakresu terminologią.

Tłumaczenia specjalistyczne

Ten rodzaj tłumaczeń dotyczy tekstów z takich dziedzin jak medycyna, biologia, budownictwo czy przemysł chemiczny. Tego typu przekłady są bardzo wymagające, ponieważ tłumacz musi znać specjalne zwroty językowe i charakterystyczne dla danej branży słownictwo.

Tłumaczenia ustne 

Innym rodzajem tłumaczeń są tłumaczenia ustne. Można je podzielić na dwa rodzaje:

Tłumaczenia konsekutywne, czyli takie ,podczas których tłumacz najpierw słucha danego fragmentu i dopiero potem go tłumaczy. Tekst jest zazwyczaj dzielony - czy to już wcześniej, jeśli mamy do czynienia np. z przemową, czy też na bieżąco, w trakcie wystąpienia, w chwili gdy mówca robi pauzę. Tłumacz powinien przy tym robić notatki, a jego obecność przy rozmówcach jest wymagana. W tłumaczeniach symultanicznych natomiast proces tłumaczenia przebiega równocześnie. Inną odmianą są tłumaczenia kabinowe lub zwane inaczej szeptanymi. Zasada tłumaczenia jest ta sama, jednak tłumacz pracuje z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu i pomieszczeń – słuchawek, mikrofonu, odbiorników dla słuchaczy, dźwiękoszczelnych kabin dla tłumaczy.

Jakie tłumaczenie możemy zlecić do biura tłumaczeń?

Do biura tłumaczeń zwrócić się możemy w przypadku konieczności przełożenia tekstu na inny język – tak w formie pisemnej, jak i ustnej. Biura tłumaczeń zajmują się wykonywaniem tłumaczeń zwykłych, przysięgłych, specjalistycznych, pisemnych, ustnych, czy ekspresowych. Każdy z przekładów powstaje w oparciu o wiedzę i precyzję, która umożliwia stworzenie profesjonalnego przekładu. Tłumacz zawsze dobierany jest w zależności od branży, w której się specjalizuje.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena