Pod pojęciem tłumaczenia rozumieć należy przekład tekstu oryginalnego na język docelowy. Wyszczególnia się dwa elementarne rodzaje tłumaczeń, a mianowicie pisemne oraz ustne. Zastosowanie znajdują w nich rozmaite techniki.

Data dodania: 2009-09-04

Wyświetleń: 2662

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Do tłumaczeń ustnych zaliczany jest również przekład języka mówionego na migowy. Nie ma najmniejszego znaczenia, który rodzaj tłumaczenia weźmie się na warsztat - w jednym i drugim przypadku jest to proces trudny i skomplikowany, chociaż wśród wielu osób panuje przekonanie, że jest to coś, z czym bez problemu można sobie poradzić.

Dobry tłumacz musi naprawdę znakomicie znać język, na który dokonuje przekładu. Znać samo znaczenie poszczególnych słów to zdecydowanie za mało. Dobrze wykonane tłumaczenie musi również oddawać sens wypowiedzi, brzmieć poprawnie tak pod względem logicznym, jak i gramatycznym. Trzeba zatem brać tutaj pod uwagę bardzo wiele aspektów, takich jak między innymi neologizmy, wyrażenia potoczne, żargon, idiomy, odnośniki kultowe, poczucie humoru i mnóstwo innych. Poza tym podejście do tłumaczenia zdeterminowane jest rodzajem tekstu, jaki a zostać przełożony.

Zupełnie inaczej tłumaczy się dla przykładu materiały literackie, a zupełnie inaczej urzędowe pisma. Zagadnienia z zakresu teorii tłumaczeń oraz technik w nich stosowanych były przedmiotami dyskusji jeszcze w czasach starożytnych. Techniki te od tamtych czasów na dobrą sprawę niewiele się zmieniły, doszło tylko po prostu więcej zupełnie nowych wyzwań. Takimi stały się niewątpliwe te związane z dynamicznym rozwojem informatyki. Wykonywane są dla przykładu tłumaczenia komputerowe oraz przekłady komputerowych gier. Zwłaszcza ta ostatnia dziedzina jest czyś zupełnie nowym - tłumaczenia w tym zakresie określane są najczęściej mianem lokalizacji.

Generalnie rzecz biorąc, wyróżnia się wiele typów tłumaczeń, jak dla przykładu symultaniczne, konsekutywne czy maszynowe. Formą pośrednią pomiędzy tłumaczeniami pisemnymi a ustnymi są tak zwane tłumaczenia a vista najczęściej wykorzystywane w kancelariach notarialnych.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena