Egzamin maturalny będą w tym roku zdawać setki maturzystów niepełnosprawnych. Wśród nich sporą grupę stanowić będą osoby niesłyszące i słabosłyszące. Z racji swojej niepełnosprawności będą one zdawały nieco inne egzaminy niż osoby zdrowe. Oto, na jakie udogodnienia mogą one liczyć na maturze z angielskiego.

Data dodania: 2012-05-10

Wyświetleń: 10092

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 3

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

3 Ocena

Licencja: Creative Commons

matura z angielskiego

Niesłyszący a słabosłyszący

Niesłyszący i słabosłyszący nie są na maturze traktowani jednakowo. Matura z angielskiego w przypadku osób niesłyszących konstruowana jest na podstawie nieco innych standardów, niż w przypadku osób zdrowych, czy słabosłyszących. Jeżeli chodzi o maturę słabosłyszących to nie różni się ona w zasadzie od matury osób zdrowych. Jedynym udogodnieniem jest zapewnienie słabosłyszącym słuchawek, dzięki którym będą oni mogli lepiej rozumieć treść zadań. Jeżeli jednak ich wada słuchu jest na tyle poważna, że w ogóle uniemożliwia realizowanie zadań słuchowych, mogą one być z nich zwolnione. Zarówno niesłyszący, jak i słabosłyszący w indywidualnych przypadkach mogą też liczyć na przedłużenie egzaminu.

Egzaminy maturalne

Osoby niesłyszące, zdające maturę na poziomie podstawowym, będą rozwiązywały arkusz przygotowany na podstawie odrębnych standardów. Jeżeli zaś chodzi o poziom rozszerzony, to będzie on pozbawiony jedynie zadań słuchowych. Matura z angielskiego osób słabosłyszących w wielu przypadkach nie będzie się różniła od tej, którą zdawać będą osoby zdrowe. Na dostosowanie zadań do dysfunkcji słuchu osoby te mogą liczyć tylko wtedy, kiedy ich wada znacznie utrudnia lub uniemożliwia wykonanie zadań słuchowych. Ustna matura nie obowiązuje tylko niesłyszących. Słabosłyszący muszą zdawać taki sam egzamin jak osoby zdrowe.

Warunki w czasie egzaminu

Niesłyszący i słabosłyszący z zaawansowanym niedosłuchem muszą mieć zapewnione specjalne warunki w czasie zdawania egzaminu maturalnego z języka angielskiego. Matura w ich przypadku musi się po pierwsze odbywać w osobnej sali. Po drugie konieczna jest obecność surdologopedy. Jeżeli chodzi o osoby z nieznaczną wadą słuchu to zazwyczaj zdają one egzamin z innymi uczniami. Niezbędne jest jednak zapewnienie im słuchawek.

 

Licencja: Creative Commons
3 Ocena