zboża

Uprawy zboża w Polsce

Uprawy zboża w Polsce

Zboża są jednymi z najważniejszych roślin uprawnych, zatem nie ma niczego w tym dziwnego, że w Polsce zajmują około 70 % obszaru siewnego.Oprócz najbardziej znanego produktu zbożowego, czyli mąki, jest wiele innych zastosowań tych roślin, jak chociażby uprawy pastewne.

Skracanie zbóż

Skracanie zbóż

Dawniej rolnictwo było dużo mniej skomplikowane niż jest to obecnie. Rolnik na wiosnę siał zboże a na koniec lata zbierał plon. Dzisiaj oprócz siania i zbierania często konieczne jest przeprowadzenie szeregu innych zabiegów mających na celu poprawę jakości plonu.