lokalizacja

Oparcie na lokalizacji kluczem do marketingu przyszłości

Oparcie na lokalizacji kluczem do marketingu przyszłości

Dynamiczne zmiany, jakie na bieżąco obserwujemy wokół siebie, zmuszają nas do ciągłego aktualizowania rytmu dobowego, przyzwyczajeń i towarzyszących nam urządzeń. Reklamodawcy, chcący odnaleźć się w tej rzeczywistości i pragnący dotrzeć ze swoją ofertą do jak najszerszej grupy konsumentów, muszą dostosowywać się do tempa i kierunku owych zmian. 

Lokalizacja przewodów

Lokalizacja przewodów

Otoczeni przez sieci kabli i przewodów możemy mieć ogromne kłopoty w znalezieniu usterki, która sprawia nam kłopoty. Jednak współczesna technologia pozwala na dosyć precyzyjne określenie takiej lokalizacji i naprawę jej bez dokonywania większych szkód.