inwestycja

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Zgodnie z art. 32 ust.1 ustawy Prawo budowlane wydanie pozwolenia na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego może nastapić po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar natura 2000. Powyższe oceny są etapem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Podstawowy grzech w planowaniu inwestycji majątkowych czyli przeszacowane dochody i wpływy

Podstawowy grzech w planowaniu inwestycji majątkowych czyli przeszacowane dochody i wpływy

Szacowania wpływów z inwestycji jest dość oczywiste dla każdego kto ma do czynienia z  prognozowaniem, ale na tyle ważne, że dobrze jest poświęcić jej czas. Wiadomo, że przeszacowanie np. ceny sprzedaży lub niedoszacowanie pewnych kosztów, prowadzi do złych wyników analizy i - w konsekwencji - złej decyzji inwestycyjnej.

Fundusze inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne

W przypadku osób, które chcą, aby ich pieniądze pracowały np. na giełdach papierów wartościowych zamiast na lokatach bankowych, lecz same nie mają potrzebnej do tego wystarczającej wiedzy lub wolnego czasu, zarządzane przez TFI różnego rodzaju fundusze inwestycyjne z pewnością są dobrym rozwiązaniem.