motywacja

Jak zmotywować pracowników

Jak zmotywować pracowników

Dwóch robotników stojących obok siebie i wykonujących tą samą pracę spytano: „Co robicie?”. Pierwszy odpowiedział „Buduję ścianę”, drugi odpowiedział „Buduję katedrę”. Nie trudno zgadnąć, który z nich czerpał więcej satysfakcji z wykonywanej pracy.