Najczęściej używane są zamiennie, bo większość osób nie zdaje sobie sprawy, że te słowa mają rożne znaczenia. Warto je poznać, bo pomyłka może mieć przykre konsekwencje.

Data dodania: 2018-08-01

Wyświetleń: 1081

Przedrukowań: 1

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Kupując jakąś rzec, czy umawiając się z fachowcem zdarza się, że na wykonanie określonej usługi, proszą nas o wpłacenie części pieniędzy jako zaliczkę np.. na zakup materiałów lub jako zadatek na poczet wykonanej pracy.

Uwaga! Bardzo istotne jest to, w jakim charakterze przekażemy tą kwotę. Różnica między tymi pojęciami sprawdza się do zwrotu pieniędzy w przypadku, gdy jedna ze stron nie dotrzyma warunków umowy.
 

Zadatek


Stanowi on rodzaj zabezpieczenie każdej ze stron na wypadek zerwania umowy w ostatniej chwili przez drugiego kontrahenta (zadatek najczęściej stosowany jest przy kupnie nieruchomości, samochodu itp.).

Gdy zadatek zostanie wpłacony, a sprzedający czy wykonawca nie dotrzymał umowy, to mamy wtedy prawo - bez wyznaczenia terminu dodatkowego - odstąpić od umowy i żądać zwrotu sumy dwukrotnie wyższej niż przekazany zadatek.

Natomiast jeżeli sami zrezygnujemy, to - o ile nie było innych ustaleń w umowie - zadatek nam przepada.
 

Zaliczka


Jest to kwotą, którą wpłaca się drugiej stronie na poczet ustalonej ceny lub wynagrodzenia.

Uwaga! Gdy wykonawca zrezygnuje z dalszej pracy, musi ją zwrócić, a jeżeli to my odstąpimy od umowy, mamy prawo żądać jej zwrotu.

Jeśli transakcja kończy się pozytywnie, nie ma znaczenia, jak zostały nazwane wypłacone przez pieniądze, bo zarówno zaliczka, jak i zadatek, zostają zaliczone na poczet ostatecznej ceny czy wynagrodzenia. Gdy umowa zostanie rozwiązana za zgodą obu stron, to wtedy zwracane są wcześniej wpłacone kwoty.

Uwaga! W umowie zawsze należy wyraźnie określić, jaki charakter mają wpłacone pieniądze - zadatku czy zaliczki. Zadatek staje się nim tylko wtedy, jeśli zostanie to jasno sprecyzowane w umowie, bo bez takiego określenia będzie to zaliczka.

Zadatek zwyczajowo powinien wynosić nie więcej niż 20% ustalonej kwoty. Koniecznie trzeba też żądać potwierdzenia odbioru pieniędzy.
 

Zwrot zaliczki albo zadatku


Gdy kupujesz mieszkanie albo podpisujesz umowę na wykonanie jakieś usługi (np. remont mieszkania), to wtedy płacisz z góry cześć sumy. Od tego czy jest to zaliczka, czy zadatek zależy suma pieniędzy jaką odzyskasz, gdy umowa nie dojdzie do skutku albo zostanie zerwana.


Mówiąc potocznie - zaliczka jest to wcześniej zapłacona część ustalonej ceny i dotyczy zarówno kupowania czegoś, jak i zamawiania usług. Jeśli więc umowa jest wykonana, płacisz cenę pomniejszoną o wcześniej wpłaconą zaliczkę, a gdy umowa jest niewykonana lub wykonana nienależycie, zaliczka powinna być zwrócona.

Także wpłacony przez Ciebie zadatek w razie wykonania umowy zalicza się na poczet ceny. Natomiast w razie niewykonania umowy przez sprzedawcę/usługodawcę możesz od niej odstąpić i zażądać sumy dwukrotnie wyższej od wpłaconego zadatku.

Uwaga! Jeśli to Ty nie wywiążesz się z umowy, sprzedawca może otrzymany zadatek zachować, a w przypadku rozwiązania umowy ze zgodą obu stron, zadatek powinien być Tobie zwrócony, ale wtedy nie ma obowiązku zapłaty sumy dwukrotnie wyższej.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena