Pierwsza i podstawowa zasada: nie podpisuj umowy z deweloperem, jeśli nie zaproponował Ci prowadzenia rachunku powierniczego dla inwestycji. Ma on chronić nabywców mieszkań.

Data dodania: 2018-07-28

Wyświetleń: 691

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Jak działa rachunek powierniczy?


Pieniądze klientów nie płynną bezpośrednio na konto firmy deweloperskiej lecz na rachunek, nad którym pieczę sprawuje bank.

Uwaga! Idealne rozwiązanie to takie, gdy budowa na uruchomiony rachunek powierniczy zamknięty, wówczas pieniądze z takiego rachunku deweloper otrzymuje dopiero po podpisaniu aktu notarialnego z klientem.

Jednak najczęściej są to rachunki powiernicze otwarte i w takich sytuacjach bank wypłaca pieniądze wraz z postępem prac budowlanych. W ten sposób choć częściowo chronione są interesy klienta.

Rachunki powiernicze zostały wprowadzone na podstawie ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz.U. z 2011 r., nr 232, poz 1377) - potocznie nazywaną ustawą deweloperską.

Uwaga! Niestety, obowiązek prowadzenia rachunku nie dotyczy budów, w których rozpoczęcie sprzedaży mieszkań nastąpiło przed tą datą. Na rynku są jeszcze takie inwestycje. Unikaj ich.
 

Co jeszcze należy zrobić?


Musisz sprawdzić, czy deweloper ma prawa do gruntu, czyli czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym.

Uwaga! Wyposażony w numer księgi wieczystej możesz zrobić to sam, wchodząc na stronę internetową www. ekw.ms.gov.pl.

Warto też w pełni skorzystać z możliwości i uprawnień, jakie daje ustawa deweloperska. Obowiązkiem dewelopera jest przedstawienie na życzenie klienta prospektu z kompletnymi danymi na temat wybranej nieruchomości, samej firmy oraz okolicy, w której powstaje inwestycja.

Ty, jako potencjalny kupujący możesz i powinieneś zasięgnąć informacji o planowanych (często kłopotliwych) inwestycjach budowlanych w odległości do 1 km od danej nieruchomości, a także o ewentualnych postępowaniach egzekucyjnych prowadzonych wobec dewelopera oraz warunkach odstąpienia od umowy.

Uwaga! Zwróć też uwagę na liczbę zrealizowanych inwestycji. Najlepiej wybierz się tam z wizytą i na miejscu dopytaj się o jakość budynku oraz relacje właścicieli z deweloperem na etapie budowy oraz finalizowania transakcji.
 

Sprawdź dewelopera w Krajowym Rejestrze Sądowym


Na spotkaniu w biurze firmy deweloperskiej zażądaj przedstawienia ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, a także zaświadczeń o niezaleganiu z płatnościami do ZUS i Urzędu Skarbowego.

Warto też sprawdzić, czy firma nie jest zgłoszona do jednego z czterech biur informacji gospodarczej, gdzie widnieją przedsiębiorcy i osoby niespłacające zobowiązania.

Koniecznie zapoznaj się z wypisem z Krajowego Rejestru Sądowego i składanym raz do roku sprawozdaniem finansowym. Firmy, które unikają przedłożenia takiego sprawozdania nie są wiarygodne finansowo. W aktach KRS znajdą się też normy o toczącym się postępowaniu upadłościowym.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena