Praca przy monitorze ekranowym nie jest zaliczana do prac szkodliwych dla zdrowia, ale jest uciążliwa i z tego powodu pracownicy maja pewne przywileje.

Data dodania: 2018-07-10

Wyświetleń: 632

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Pracownikowi pracującemu przy monitorze ekranowym (niezależnie od jego rodzaju) przysługuje 5-minutowa przerwa w pracy po każdej godzinie przepracowanej przy komputerze.

Uwaga! Przerwy te są wliczane do czasu pracy i można je wykorzystać w dowolny sposób. Nie mogą być jednak sumowane i wykorzystane za jednym razem. Pracodawca ma prawo nie udzielać przerwy, jeśli na te 5 minut da pracownikowi taką pracę, która umożliwia zmianę pozycji i nie będzie obciążać jego wzroku.
 

Praca przy monitorze ma niekorzystny wpływ na wzrok


Z tego powodu kolejnym przywilejem, który ma chronić oczy pracownika jest obowiązek opłacenia przez firmę okularów. O ile lekarz stwierdzi, ze są one pracownikowi potrzebne do pracy przed komputerem.

Uwaga! To nie znaczy, że może on wybrać dowolnie drogie, markowe oprawki i oczekiwać, że pracodawca sfinansuje zakup. Ogólnie przyjmuje się, że dofinansowanie dotyczy oprawek i soczewek w podstawowym standardzie, czyli np. bez powłok antyrefleksowych i ze zwykłego szkła.

Recepta powinna być wystawiona przez lekarza medycyny pracy na podstawie obowiązkowych badań profilaktycznych wstępnych (przed przyjęciem do pracy), okresowych lub kontrolnych.

Jeśli pracownik dostanie ją od zwykłego okulisty, pracodawca nie musi mu zapewniać okularów korygujących. Kwota, do której pracodawca finansuje zakup okularów, powinna być ujęta w przepisach wewnętrznych zakładów pracy - w regulaminach, zarządzeniach czy decyzjach.

Uwaga! Może to być np. 200 zł, które przysługuje nie częściej niż raz na trzy lata.

Nawet jeśli czas na jaki przyznano refundacje jest określony, będzie on skrócony jeżeli podczas badań profilaktycznych lekarz okulista stwierdzi pogorszenie wzroku. W takiej sytuacji pracodawca od razu będzie musiał pokryć koszty nowych szkieł.

Uwaga! Jeśli jednak zamiast okularów pracownik zechce kupić soczewki, firma nie ma obowiązku pokrywać kosztów ich zakupu.
 

Dodatkowe wymagania


1. Monitory powinny znajdować się w odległości co najmniej 60 cm do siebie. Odległość między pracownikiem a tyłem innego sąsiedniego monitora ma wynosić 80 cm, a odległość między pracownikiem a monitorem - od 40 cm do 75 cm.

2. Klawiatura komputera ma być ustawiona minimum 10 cm do brzegu stołu.

3. Fotel powinien mieć podłokietniki i podstawę co najmniej 5-podporową, na kółkach z możliwością obrotu o 360 st. Oparcie powinno mieć regulację wysokości oraz regulację pochylenia w zakresie 5 st. do przodu i 30 st. do tyłu.

4. Na każdego pracownika powinny przypadać 2 mkw. wolnej przestrzeni podłogi.

5. Kolana siedzącego przy stole pracownika nie powinny dotykać blatu, przestrzeń pod stołem powinna być swobodna.
 

Dobra wola pracodawcy


Powyższe zasady dotyczą wszystkich pracowników, praktykantów czy stażystów, pracujących przed komputerem co najmniej 4 godziny dziennie.

Uwaga! Reguluje to rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. 1998 nr 148 poz. 973).

Przepisy te nie dotyczą jednak pracy przy kasach rejestrujących z monitorem. Warto tutaj wspomnieć o tym, że łączny czas pracy przy komputerze pracownicy w ciąży nie może przekraczać 4 godzin dziennie.

Licencja: Creative Commons