Jeżeli rodzic nie dostaje zasądzonych alimentów,to powinien zwrócić się o pomoc do komornika. Należy to zacząć od wypełnienia wniosku o wszczęcie egzekucji.

Data dodania: 2018-06-26

Wyświetleń: 448

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Do wniosku trzeba dołączyć orzeczenie sądu lub ugodę w sprawie alimentów, a także podać wszystkie znane nam dane alimenciarza: NIP, PESEL, adres zamieszkania, miejsce pracy, nazwę banku, w którym ma konto (wystarczy sama nazwa banku).


Trzeba też do wniosku wpisać majątek dłużnika alimentacyjnego: ruchomości i nieruchomości.

Uwaga! Ogromne znaczenie ma tutaj marka i numery rejestracyjne samochodu.

Do listy ruchomości dłużnika alimentacyjnego podchodzi się praktycznie, czyli na listę trafiają rzeczy, które można po prostu sprzedać (stare nic nie warte sprzęty mają tylko wartość sentymentalną, ale już np. drogi telewizor lub antyki to co innego).

Uwaga! Zajęciu komorniczemu mogą również podlegać zwierzęta. Oczywiście zwykły kundel nie ma żadnej wartości, ale pies z rodowodem już tak, a próba jego licytacji może bardzo mobilizująco podziałać na dłużnika (nieraz bardziej niż licytacja samochodu, bo samochód można odkupić, a psa przyjaciela już nie).
 

Koszty komornicze


Obciążony nimi jest dłużnik alimentacyjny. Ich wysokość to 8% od wyegzekwowanej kwoty, gdy jest ona ściągana z pensji, renty lub rachunku bankowego, a gdy jest to egzekucja z nieruchomości i ruchomości, to koszty są wyższe i wynoszą 15%.

Wynagrodzenie z tytułu umowy-zlecenia lub o dzieło komornik może zająć w całości. Wynagrodzenie za pracę, rentę lub emeryturę może zająć do wysokości 60%.

Uwaga! Jeżeli emerytura lub renta wpływa na konto bankowe, to może się zdarzyć, że komornik zajmie 100% tego świadczenia, a więc pozbawi dłużnika środków do życia. Tylko od wierzyciela zależy, czy zgodzi się zostawić jakąś kwotę na rachunku dłużnika.

Komornik zostanie wynagrodzony tylko wtedy, gdy skutecznie przeprowadzi egzekucję (ściągnie dług). Sprawy alimentacyjne ciągną się latami, egzekucja jest nieskuteczna, komornicy nie zarabiają, a więc nie za bardzo lubią takie sprawy.
 

Bezskuteczna egzekucja komornicza


Jeżeli komornik przez dwa miesiące nie ściągnie zadłużenia, to powinien wystawić wierzycielowi zaświadczenie o nieskutecznej egzekucji.

Uwaga! Zaświadczenie będzie podstawą do ubiegania się o pieniądze z Funduszu Alimentacyjnego.

Alimenty z funduszu wypłaca urząd miasta lub gminy lub ewentualnie MOPS.Tam tez należy złożyć wniosek, który powinien zawierać:
 

  • dane osobowe rodzica, który ubiega się o pieniądze i dziecka (imię i nazwisko, data urodzenia, PESEL, NIP);
  • oświadczenie o przekazaniu informacji dotyczących dłużnika (gdzie mieszka, gdzie pracuje i czy w ogóle itp.;
  • zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodach (potrzebne do ustalenia czy wsparcie z funduszu alimentacyjnego się należy, jeśli jest nowa rodzina, to podaje się dochodu całej rodziny);
  • dokument stwierdzający wiek dziecka;
  • zaświadczenie od komornika, które potwierdza, że próbował on nieskutecznie ściągnąć pieniądze od dłużnika;
  • ewentualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności dziecka;
  • odpis orzeczenia sądu zasądzającego alimenty;
  • zaświadczenie o tym, że dziecko, na które się występuje o pieniądze, chodzi jeszcze do szkoły, bądź oświadczenie, że dziecko na które sąd zasadził alimenty, nie przebywa w instytucji, która zapewnia mu całodobowe utrzymanie (np. dom opieki społecznej) lub rodzinie zastępczej, nie ożeniło się/nie wyszło za mąż oraz nie jest uprawnione do zasiłku rodzinnego na własne dziecko.


Uwaga! Pieniądze z funduszu alimentacyjnego można dostać, gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 725 zł netto miesięcznie. Jeżeli będzie wyższy chociaż o złotówkę, świadczenie się nie należy.
 

Jak obliczyć dochód?


Trzeba zsumować dochody całej rodziny: pensja, opodatkowany na zasadach ryczałtu dochód z działalności gospodarczej, zasiłki chorobowe, alimenty na dzieci, stypendia uczniowskie, dodatek kombatancki, renty inwalidzkie, zasiłki chorobowe, diety np. radnych, a następnie podzielić przez liczbę osób uprawnionych (rodzic, jego współmałżonek lub konkubent, dzieci pozostające na ich utrzymaniu).

Jeżeli prowadzone jest gospodarstwo rolne, to przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez prezesa GUS. Gdy osiągane są dochody z gospodarstwa i dodatkowo z pracy na etacie - to są one sumowane.

Alimenty z funduszu to maksymalnie 500 zł na dziecko i jeżeli sąd przyznał na dziecko np. 600 zł, to z funduszu dostanie o 100 zł mniej, ale gdy zasądzone jest np. 400 zł, to właśnie tyle dostanie.

Uwaga! Jeżeli bierze się pieniądze z funduszu alimentacyjnego, to nie można brać ich od dłużnika alimentacyjnego ani komornika. Jest to bardzo ważne, bo gdy gmina się dowie, że wierzyciel - oprócz pieniędzy z funduszu - pobiera dodatkowo jakieś pieniądze, to może wstrzymać wypłatę świadczenia oraz żądać zwrotu dotychczas wypłaconych kwot.

Licencja: Creative Commons