Dzieciństwo to szczególny czas. W tym okresie formują się predyspozycje osobowościowe. Niepełnoletność to czas beztroski i braku odpowiedzialności, jednak nie dla wszystkich. DDA dorastały w świecie, w którym same były za siebie odpowiedzialne. Traumatyczne wspomnienia z tego etapu sprawiają, że chętnie wymazałyby go z pamięci.

Data dodania: 2018-02-26

Wyświetleń: 576

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

DDA – kim są i co o nich wiemy

DDA – dorosłe dzieci alkoholików. Termin ten określa osoby wychowane w rodzinie dysfunkcyjnej, w której centralnym problemem był alkohol. Skazane na dorastanie w świecie, w którym ponosiły odpowiedzialność za swoje czyny, w życiu dorosłym mają uczucie, że nigdy nie były dziećmi. Traumatyczne wspomnienia z dzieciństwa, samotność i brak wsparcia powoduje, że osoby te często mają problemy z właściwą oceną sytuacji.

Kim są DDA

Druzgocące wspomnienia z okresu dorastania, samotność i brak prawidłowych wzorców do naśladowania to główne problemy osób, które wychowywały się w rodzinie alkoholowej. Osoby te zajęte w dzieciństwie walką o przetrwanie, w życiu dorosłym mają poczucie, że nigdy nie były dziećmi. Brak prawdziwego dzieciństwa sprawia, że DDA pomimo osiągnięcia wieku dorosłego wewnątrz wciąż pozostają dziećmi. Ta podwójna tożsamość (bycie dorosłym przy jednoczesnym byciu wciąż dzieckiem) przysparza im wiele kłopotów.

Traumatyczne, pełne cierpienia dzieciństwo dzieli DDA na dwie kategorie – osoby w typie Piotrusia Pana, oraz te, które postanowiły być nad wiek poważne. Syndrom Piotrusia Pana charakteryzuje się ucieczką od dorosłości, brakiem dojrzałości i odpowiedzialności za swoje życie. Syndrom ten dotyka zazwyczaj mężczyzn, którzy pomimo osiągnięcia wieku dorosłego pod względem emocjonalny i społecznym zachowują się jak dzieci. Druga kategoria to osoby, które szybko przeskoczyły okres dorastania i stały się poważne i dojrzałe. Osoby te chcąc być podporą i wzorem do naśladowania dla swoich bliskich, często przekładają potrzeby innych ponad swoje.

Dzieciństwo DDA

Dzieci żyjące w rodzinie z problemem alkoholowym narażone są na różne traumatyczne doświadczenia m.in. agresję słowną, przemoc, maltretowanie i wykorzystywanie seksualne. Brak prawidłowych wzorców, konflikty, nieporozumienia, oraz zaburzona komunikacja w rodzinie dysfunkcyjnej często prowadzą młodych ludzi do poważnych problemów z prawem, ucieczek z domu itp. Te tragiczne doświadczenia mają wpływ na całe dorosłe życie.

DDA to osoby podatne na wszelkiego rodzaju uzależnienia, samotne i zamknięte w sobie. Mają zaniżone poczucie własnej wartości i nie potrafią właściwie ocenić sytuacji. Naznaczone bolesnymi doświadczeniami przejawiają znieczulenie emocjonalne – znieczulenie to jest ich naturalną ochroną przed traumatycznymi sytuacjami, których byli udziałowcami.

Grupy wsparcia i terapia DDA

Utracone dzieciństwo i traumatyczne przeżycia osób wychowujących się w rodzinach z problemem alkoholowym mają wpływ na całe życie. Dorosłe dzieci alkoholików spragnione szczęścia i spokojnego życia nie do końca zdają sobie sprawę ze swoich reakcji i mechanizmów obronnych, które utrudniają im dorosłe życie. Odpowiednio dobrana psychoterapia oraz aktywne uczestniczenie w grupach wsparcia jest pierwszym krokiem na drodze do normalnego życia.

Terapia pomaga zerwać ze schematami przeszłości i umożliwia odzyskanie utraconej kontroli nad życiem. W procesie zdrowienia najważniejszym etapem jest porzucenie przybranych ról oraz nauka umiejętnego stawiania granic i wyrażania swoich opinii. Dzięki tej zmianie DDA na nowo nauczą się nawiązywać bliskie relacje i związki, które doprowadzą je do integracji z innymi osobami. Integracja oparta na wzajemnym poszanowaniu opinii pozwoli DDA na powrót do społeczeństwa na zupełnie nowych zasadach.

Licencja: Creative Commons