Warunkiem niezbędnym do utrzymania się firmy na rynku i odnoszenia przez nią sukcesów w swojej branży jest stałe doskonalenie umiejętności zawodowych jej pracowników. Inwestycja w kształcenie pracowników przyniesie realne korzyści dla przedsiębiorstwa jeżeli zostaną spełnione określone warunki.

Data dodania: 2017-01-25

Wyświetleń: 1903

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Identyfikacja celu

Każde szkolenie to szereg działań podejmowanych z myślą o osiągnięciu konkretnego celu. W związku z tym firmy powinny najpierw zidentyfikować cel, jaki chcą osiągnąć dzięki zorganizowaniu szkolenia dla swoich pracowników i uwzględnić go w procesie wyboru, zarówno tematyki szkolenia, jak i trenera który je poprowadzi. Dobre szkolenie powinno posiadać zidywidualizowany program dostosowany do potrzeb danej firmy i jej pracowników. Kluczowym zadaniem szkolenia jest podnoszenie kompetencji pracowników, co w perspektywie czasu przyczyni się do wzrostu efektywności realizowanych celów biznesowych danej firmy. Pozwoli jej to zaistnieć jako mocna konkurencja dla innych przedsiębiorstw w danej branży.

Profesjonalne przygotowanie i realizacja

Szczegółowe zidentyfikowanie celów szkolenia umożliwia odpowiednie jego zaprojektowanie. Polega ono na opracowaniu merytorycznego zakresu szkolenia, doborze metod i wyborze odpowiedniego trenera. Profesjonalny wykładowca powinien posiadać szeroką wiedzę teoretyczną popartą bogatym doświadczeniem, a także umiejętność swobodnego przekazywania wiadomości w zrozumiały, a jednocześnie atrakcyjny dla grupy szkoleniowej sposób. Komunikacja na linii trener – grupa szkoleniowa ma ogromy wpływ na zaangażowanie uczestników szkolenia. Warto zatem zadbać o to, aby szkolenie nie było tylko jednostronnym monologiem prowadzącego. Omawianie problemów na bieżąco i żywe dyskusje w grupie z pewnością sprawią, że uczestnicy szkolenia zakończą je bogatsi nie tylko o nowe informacje, ale też cenne spostrzeżenia i nowe doświadczenia.

Analiza i ocena efektów szkolenia

O tym, czy przeprowadzone szkolenie przyniosło efekty, pracodawca najlepiej przekona się podczas codziennej obserwacji pracy swoich podwładnych. Jeśli będą oni potrafili zastosować zdobytą wiedzę w praktyce, to znak, że szkolenie spełniło swoje zadanie. Jednak wiele cennych dla firmy informacji można uzyskać praktycznie od ręki, dzięki przeprowadzeniu ewaluacji, która stanowi szczegółową analizę i ocenę efektów przeprowadzonego szkolenia. Ewaluacja pozwala odpowiedzieć na pytanie, czy zrealizowane szkolenie spełniło założone cele, czy jest potrzeba organizowania kolejnych szkoleń oraz jaki zakres powinny one obejmować. Jakość przeprowadzonego szkolenia jest oceniana nie tylko przez pracodawcę. Uczestnicy szkolenia również mają możliwość jego oceny. Wypełnienie ankiety pozwala na uzyskanie szczegółowych informacji zwrotnych w wielu aspektach – od kwestii merytorycznych, po wybór miejsca szkoleniowego i stopień przydatności materiałów pomocniczych. Wyniki ankiety zawierają też cenne informacje na temat wykładowcy. Dają odpowiedzi na takie pytania jak: czy potrafi skupić uwagę uczestników szkolenia, czy przekazuje wiedzę w sposób jasny i zrozumiały, czy wyczerpująco omawia dane zagadnienia. Uzyskanie tego typu informacji zwrotnych pozwala zmodyfikować sposób prowadzenia szkolenia tak, aby był on maksymalnie efektywny.

Dobrze przygotowany program szkolenia gwarantuje jego uczestnikom zdobycie nowych, niezbędnych w pracy kompetencji oraz podnosi dotychczasowy poziom wiedzy i umiejętności pracowników. Wybór rodzaju szkolenia, jego tematyki i osoby prowadzącej zależy od założonego celu. Planując przeprowadzenie szkolenia w firmie należy kierować się przede wszystkim potrzebami i celami jakie chcemy osiągnąć, ale warto też mieć na uwadze możliwości i preferencje pracowników. Gruntowna analiza potrzeb i indywidualnie dopasowana oferta szkoleniowa to prosta droga do osiągnięcia przez firmę sukcesu.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena