Temat rozwodów w dzisiejszych czasach jest niestety tematem powszechnym. Jest to też temat rzeka, ponieważ ile spraw rozwodowych tyle problemów, pytań i rozmaitych sytuacji, które nieprosto ująć w sztywne ramy procesowe.

Data dodania: 2015-12-19

Wyświetleń: 904

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Szybki rozwód

Wiele zagadnień w procesach rozwodowych jest plastycznych i sztuką byłoby stworzenie poradnika na każdą sytuację. Dziś skupię się na najpopularniejszych problemach w tematyce rozwodów. Trzeba na początku wspomnieć, że o ile małżeństwo zawierane jest w trybie cywilnym, o tyle do orzeczenia rozwodu nie wystarczy tylko zgodna wola małżonków, zwłaszcza wtedy, gdy 'posiadają' oni wspólne dziecko. Pierwszą poważną przeszkodą procesową w takim wypadku może być dobro wspólnych, małoletnich dzieci małżonków. Sąd orzekając rozwód ma pod szczególną uwagą dobro wspólnych dzieci małżonków, dlatego też jeżeli zaistnieje prawdopodobieństwo, że rozwód będzie miał negatywny wpływ na rozwój dziecka (tu pod uwagę brany jest również wiek dziecka a sąd dysponuje odpowiednimi środkami żeby ocenić sytuację np.: wywiad środowiskowy, opinia biegłego), że dziecko może stać się tzw. kartą przetargową konfliktu między małżonkami. Zostało to zawarte w  art. 56 § 2 i § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Nadmienić należy, że zagadnienie dotyczy tylko wspólnych dzieci małżonków i nie dotyczy sytuacji, gdy rodzicem jest tylko jeden z małżonków.

Kolejną ważną rzeczą, która może być przeszkodą w procesie rozwodowym jest orzeczenie o wyłącznej winie (za rozpad małżeństwa) jednego z małżonków. Rozwód nie może być orzeczony z winy małżonka ale bez jego woli. Orzeczenie o wyłącznej winie wymaga zgody lub wielu niepodważalnych dowodów winy. W takim przypadku proces może być długotrwały (zwykle dużo dłuższy niż proces bez orzekania o wyłącznej winie) chyba, że odmowa udzielenia rozwodu byłaby sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. Termin 'sprzeczny z zasadami współżycia społecznego' czy 'normami moralnymi' jest niezwykle szeroki. Przykładem może być odmowa orzeczenia rozwodu, gdy jeden z małżonków jest nieuleczalnie chory a współmałżonek powinien zapewnić opiekę. Przykłady norm moralnych można tu mnożyć, ale chciałem przedstawić samą ideę i powody różnic w orzecznictwie.

Jak widać temat jest obszerny i nie należy go omawiać jednorazowo według zawiłości kodeksowych. Wielokrotnie lepszą pomocą dla czytelników jest omówienie konkretnych sytuacji i zagadnień niż szczegółowe omawianie kolejnych artykułów paragrafów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego i wyjątków od tychże.  

Licencja: Creative Commons