Kolizja może się przydarzyć każdemu. W ramach przezorności warto mieć przy sobie zwykłe oświadczenie o sprawstwie, zorientować się jak wyglądają sprawy odszkodowawcze po kolizyjne, komu przysługuje odszkodowanie, jakie są terminy zgłaszania szkód etc. Jeśli chcesz poznać choć pobieżnie te zagadnienia zapraszam do lektury artykułu.

Data dodania: 2015-08-25

Wyświetleń: 913

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Postępowanie odszkodowawcze po kolizyjne przeciwko towarzystwu ubezpieczeniowemu

1. Co się należy poszkodowanemu, Czy mogą odmówić wypłaty świadczeń?

W razie wypadku, kolizji poszkodowanemu w zdarzeniu przysługuje jednorazowe odszkodowanie za poniesione straty materialne + świadczenia zdrowotne w zależności od uszczerbku na zdrowiu. Za wypłatę odszkodowań odpowiada ubezpieczyciel sprawcy zdarzenia, niestety w wielu przypadkach towarzystwa ubezpieczeniowe zaniżają lub nawet odmawiają (często niesłusznie) wypłaty należnych świadczeń.

2. Co po kolizji?

 Po zdarzeniu należy spisać dane sprawcy oraz jego polisy ubezpieczeniowej (najlepiej mieć też oświadczenie o sprawstwie kolizji, które podpisuje sprawca i poszkodowany), a następnie zgłosić szkodę na piśmie do towarzystwa ubezpieczeniowego sprawcy. Od daty wpłynięcia zgłoszenia ubezpieczyciel ma do 30 dni na rozpoznanie sprawy i wydanie decyzji.

Czas wydania decyzji może ulec wydłużeniu, jeżeli ubezpieczyciel postanowi zasięgnąć opinii sądu w celu ustalenia okoliczności zdarzenia. Po upływie tego terminu sprawa powinna być uznana za pozytywnie rozpatrzoną, a świadczenia wypłacone w trybie natychmiastowym.

3. Co w przypadku zaniżenia wartości szkody lub całkowitej odmowy wypłaty?

W przypadku zaniżenia wartości szkody lub negatywnym rozpatrzeniu sprawy przez ubezpieczyciela czy odmowie wypłacenia odszkodowania poszkodowany może wystąpić z powództwa cywilnego przeciwko ubezpieczycielowi w czym skutecznie może pomóc adwokat, który pomoże poszkodowanemu przebrnąć przez zawiłe przepisy prawne. Częstą praktyką w powództwach przeciwko towarzystwom ubezpieczeniowym jest korzystanie z usług wyspecjalizowanych kancelarii adwokackich. Już sam fakt skorzystania z usług adwokata, który wystosuje do ubezpieczyciela odpowiednie pismo, może rozwiązać sprawę z pozytywnym dla nas rezultatem. Pełnomocnictwo wyspecjalizowanych usługodawców zapewnia pełne doradztwo, zastępstwo prawne oraz procesowe, przygotowanie pism, prowadzenie sprawy wyjaśniającej okoliczności zdarzenia. Tak kompleksowa obsługa gwarantuje maksymalną skuteczność i działanie w określonych ustawowych terminach. 

Licencja: Creative Commons