Kto może być wspólnikiem spółki jawnej? Zagadnienie nie jest tak oczywiste, jak mogłoby Ci się wydawać i można by mnożyć tutaj wiele przykładów, ale postaram się nieco uprościć.

Data dodania: 2014-07-29

Wyświetleń: 852

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Mój wcześniejszy post był małym wprowadzeniem do przybliżenia Ci kwestii dotyczących wspólników spółki jawnej. Dziś o tym, kto może być wspólnikiem spółki jawnej.

Na wstępie chcę Ci przypomnieć, że bez wspólników nie ma spółki jawnej. Żeby doszło do powstania spółki muszą tego chcieć co najmniej dwa podmioty.

Wspólnikami spółki jawnej mogą być podmioty prawa cywilnego takie jak:

 1. osoby fizyczne,

 2. osoby prawne

 3. jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

Czyli właściwie kto może, a kto nie może być wspólnikiem spółki jawnej?

Przykładowo WSPÓLNIKAMI SPÓŁKI JAWNEJ MOGĄ BYĆ:

 • osoby fizyczne czyli Jan Kowalski o pełnej zdolności do czynności prawnych (osoby pełnoletnie nieubezwłasnowolnione), ale też jak niektórzy twierdzą, osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych oraz niemające takiej zdolności (np. pozostające pod władzą rodzicielską, opieką, kuratelą).
  W tym miejscu chcę Ci od razu zaznaczyć, że pomimo teoretycznej dopuszczalności udziału w spółce w charakterze wspólników osób o ograniczonej zdolności do czynności prawych lub pozbawionych tej zdolności to może okazać się to nieco problematyczne w praktyce z uwagi np. na konieczność współdziałania tych osób przez przedstawiciela ustawowego czy konieczność uzyskania zezwolenia sądu opiekuńczego na niektóre czynności. Osobiście nie jestem zwolennikiem tworzenia spółek przez takie osoby;

 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

 • spółka akcyjna;

 • spółdzielnia;

 • przedsiębiorstwo państwowe;

 • fundacje;

 • stowarzyszenia zarejstrowane;

 • gminy;

 • handlowe spółki osobowe;

 • spółki kapitałowe w organizacji.

  Możliwe są różne rozwiązania, czyli np. wspólnikami spółki jawnej mogą być tylko osoby fizyczne, albo osoba fizyczna i spółka z o.o., same spółki, małżonkowie, osoby będące członkami rodziny bądź te osoby i osoby spoza tego grona.

Wspólnikiem spółki jawnej NIE MOGĄ natomiast ZOSTAĆ m.in.:

 • spółka cywilna;

 • stowarzyszenie zwykłe;

 • niemające osobowości prawnej wewnętrzne jednostki organizacyjne osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, czyli przykładowo oddziały stowarzyszeń, zakłady przedsiębiorstw zakładowych, przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych.

Do tej grupy można zaliczyć jeszcze wiele innych podmiotów, które np. w związku ze sprawowaną funkcją, urzędem nie mogą być wspólnikami spółek prawa handlowego, takich jak choćby sędziów, prokuratorów. Wskazanego wyliczenia absolutnie nie można więc potraktować jako wyczerpującego. W razie wątpliwości najlepiej skontaktować się z prawnikiem.

Są też takie podmioty, w stosunku do których nie da się udzielić jednoznacznej odpowiedzi potwierdzającej bądź wykluczającej możliwości bycia przez nie wspólnikami spółki jawnej. Wśród nich przykładowo wymienię:

 • europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych z siedzibą w Polsce;

 • wspólnoty mieszkaniowe;

 • główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń społecznych.

Uwaga!

Zanim podejmiesz rozmowy/negocjacje/kroki związane z założeniem spółki jawnej, najpierw zastanów się czy Ty sam możesz być wspólnikiem takiej spółki i upewnij się czy podmioty, z którymi chcesz tworzyć spółkę też mogą nimi być.

Licencja: Creative Commons