Dziś m.in. o likwidacji spółki jawnej, różnicach między rozwiązaniem a likwidacją spółki jawnej oraz o tym dlaczego warto o likwidacji spółki jawnej pomyśleć już przy jej zakładaniu.

Data dodania: 2014-09-09

Wyświetleń: 890

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Likwidacja spółki jawnej

Likwidacja spółki jawnej a jej rozwiązanie

Rozwiązanie spółki jawnej to nie to samo co jej likwidacja. Likwidacja spółki jawnej może prowadzić do jej rozwiązania,  czyli wykreślenia spółki z Krajowego Rejestru Sądowego, ale nie jest ona obligatoryjna. Wspólnicy bowiem mogą uzgodnić inny sposób zakończenia działalności spółki.

Wówczas rozwiązanie spółki następuje bez klasycznego przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego poprzez przykładowo podział środków in natura i rozliczenie między wspólnikami.

Samo wystąpienie więc przyczyny rozwiązania spółki takiej jak np.:

 • przewidziana w umowie spółki,
 • podjęcie jednomyślnej uchwały wszystkich wspólników,
 • ogłoszenie upadłości spółki,
 • śmierć wspólnika lub ogłoszenie jego upadłości,
 • wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika lub wierzyciela wspólnika,
 • prawomocne orzeczenie sądu

nie oznacza jeszcze, że zostaje ona od razu rozwiązana.

Rozwiązanie spółki następuje po zakończeniu procesu likwidacji spółki jawnej lub w inny, uzgodniony, sposób zakończenia działalności.

 

Parę słów o likwidacji

Likwidację spółki jawnej przeprowadza się po to, aby zakończyć dotychczasowe interesy spółki, upłynnić jej majątek oraz spłacić zaciągnięte przez spółkę zobowiązania.

W okresie likwidacji spółka jawna działa pod nazwą (firmą) taką jak dotychczas z dopiskiem  w likwidacji„.

Spółką w tym czasie kierują likwidatorzy.

Likwidatorami mogą być:

  • wszyscy wspólnicy,
  • tylko niektórzy spośród wspólników lub
  • osoby spoza grona wspólników.

Powołani oni mogą być przez wspólników bądź sąd rejestrowy.

Z momentem otwarcia likwidacji spółki jawnej wygasa prokura.

Likwidacja spółki jawnej a umowa spółki

Jeśli w umowie spółki umieścisz odpowiednie zapisy unikniesz w przyszłości niepotrzebnych problemów, czy konfliktów między wspólnikami, a przede wszystkim możesz przyspieszyć zazwyczaj długotrwały proces likwidacji spółki.

I tak na przykład w umowie spółki jawnej możesz przewidzieć, że przeprowadzenie postępowania likwidacyjnego spółki nie jest konieczne i uzgodnić szczegółowo ze wspólnikami sposób w jaki spółka zakończy swój byt, uwzględniając kwestie dotyczące zaspokojenia wierzycieli.

Fot. 1 Business partners/ Foter/(CC BY 2.0)

Licencja: Creative Commons