Ile wynosi i co to w ogóle jest kapitał zakładowy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością? Czy odzwierciedla on stan finansowy spółki?

Data dodania: 2014-07-25

Wyświetleń: 740

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Temat kapitału zakładowego w spółce z o .o. jest bardzo ważny i często poruszany. Nie ma się co dziwić, bo przecież kapitał zakładowy spółki z o. o.:

  • podaje się do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego;

  • należy określić w umowie spółki;

  • trzeba pokryć;

  • można podwyższać lub obniżać;

  • bez niego spółka nie może powstać.

Kapitał zakładowy obligatoryjnie występuje nie tylko w spółce z o. o., ale również komandytowo- akcyjnej – (w której wynosi co najmniej 50.000 zł) i akcyjnej (minimum 100.000 zł).

Czym jest kapitał zakładowy?

Na kapitał zakładowy składają się wkłady wspólników wnoszone do spółki. W zamian za te wkłady wspólnicy otrzymują udziały. Aby spółka z o. o. powstała trzeba utworzyć kapitał zakładowy, wskazać jego wysokość i go pokryć. Ta wysokość musi być przynajmniej taka jak określa to Kodeks spółek handlowych, a więc w przypadku spółki z o. o. wynosi ona na chwilę obecną 5.000 zł.

Kapitał zakładowy jest czasem uważany za jeden z instrumentów ochronnych dla wspólników i wierzycieli, a jego wysokość wiąże się ze wzrostem bezpieczeństwa obrotu oraz wzrostem wiarygodności spółki wobec wierzycieli. Ale to tylko można powiedzieć teoria, gdyż faktycznie tę funkcję gwarancyjną pełni nie tyle kapitał zakładowy, a majątek spółki. A to dwie różne rzeczy, których nie można mylić i utożsamiać.

Czy kapitał zakładowy odzwierciedla stan finansowy spółki?

Otóż nie. Stwierdzenie takie byłoby zbyt daleko idące. Kapitał zakładowy odzwierciedla to co zostało wniesione przez wspólników do spółki na samym początku. W trakcie trwania spółki nabywa ona nowe składniki majątkowe, zaciąga zobowiązania i może się okazać, że znacznie przewyższają one jej majątek. Te nowo nabyte składniki majątkowe nie zmieniają wysokości kapitału zakładowego. Wysokość kapitału zakładowego może być podwyższona lub obniżona wg ram określonych przez Kodeks spółek handlowych.

Wysokość kapitału zakładowego oczywiście może być jednym z wielu czynników przy ocenie wiarygodności kontrahenta, ale z pewnością nie tym głównym i jedynym.

Kapitał zakładowy jest pewnym miernikiem do obliczania zysku lub straty w spółce, pewną wielkością formalną odzwierciedlającą wkłady wniesione przez wspólników do spółki.

Wysokość kapitału zakładowego nie przesądza o wielkości realnego majątku spółki.

 

Licencja: Creative Commons