Wraz z nastaniem dnia 18 maja 2012 roku nastąpiła obniżka kosztów związanych z rejestracją spółek handlowych. Niższe koszty szczegółowo dotyczą ogłoszenia pierwszego wpisu do KRS (Krajowego Rejestru Sądowego).

Data dodania: 2012-07-26

Wyświetleń: 1899

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

600 zł zamist 1 000 za rejestrację spółki kapitałowej

koszty rejestracji spółek 2012Na przestrzeni ostatnich dwóch lat koszty rejestracji spółek handlowych w Polsce znacznie zmalały. Do spółek handlowych zaliczamy spółki osobowe oraz kapitałowe. Nie zalicza się do nich jedynie spółka cywilna, której wspólnikami są osoby posiadające zarejestrowaną działalność gospodarczą. Spółka cywilna nie posiada zdolności prawnej, wszelkie prawa należą do wspólników.

Jeszcze nie tak dawno temu, bo przed 1 lipca 2011 roku, zarejestrowanie spółki kapitałowej kosztowało 1 500 zł, a spółki osobowej  1 250 zł. Po 1 lipca 2011 roku nastąpiła pierwsza obniżka kosztów rejestracyjnych. Zmniejszeniu uległa opłata za samą rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym - z 1 000 zł do 500 zł. Stawka 500 zł była jednakowa zarówno dla spółek kapitałowych, jak również osobowych. Opłata za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pozostała na dawnym poziomie i wynosiła 500 zł, co stanowiło łączne koszty rejestracji na poziomie 1 000 zł.

Warto wspomnieć, że wraz z nastaniem 2012 roku wprowadzono możliwość rejestracji spółki z o.o. przez Internet.Rejestracja za pośrednictwem Internetu jest przede wszystkim szybsza oraz mniej kosztowna - omija się koszty notarialne. Niemniej jednak, umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, generowana automatycznie przez program, jest zestandaryzowana - oznacza to, że nie można w niej zawrzeć żadnych dodatkoych regulacji. Każda zmiana w umowie spółki z o.o. wymaga już niestety formy notarialnej, która pociąga za sobą określone opłaty według taksy notarialnej.

Obecnie mamy do czynienia z kolejną obniżką kosztów zakładania spółek w Polsce. Dnia 10 maja 2012 roku ogłoszono Rozporzadzenie Ministra o obniżeniu kosztu ogłoszenia pierwszego wpisu spółki do KRS. Koszt ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zmniejszył sie z 500 do 100 zł - czyli aż o 400 zł. Rozporzędzenie Ministra Finansów oficjalnie zaczęło obowiązywać od dnia 18 maja 2012 roku. Sąd przedsiębiorcom, którzy wnieśli wyższą opłatę od wymaganej (po dniu 17 m,aja 2012 roku), zwraca różnicę pomiędzy wpłaconą kwotą a wymaganą. W przypadku braku zwrotu ze strony sądu, w którym dokonano rejestracji, przedsiębiorca ma możliwość wysłania odpowiedniego pisma z prośbą o zwrot nadwyżki wpłaty.

Wobec zmian zachodzących na polskim rynku spółek - zachęcam do zakładnia nowych firm i pobudzania polskiej przedsiębiorczości!

Licencja: Creative Commons
0 Ocena