Profil Użytkownika

Rachunkowość firm

Rodzaj: Artykuł

Do prowadzenia księgowości zobligowane są wszystkie spółki akcyjne oraz pozostałe podmioty, których obroty za dany rok obrotowy przekroczyły równowartość w polskich złotych kwoty 1 200 000 euro. Kwotę tę oblicza się po średnim kursie NBP z 30 września roku poprzedzającego rok obrotowy.

Audyt zewnętrzny

Rodzaj: Artykuł

Audyt zewnętrzny przedsiębiorstw ściśle wiąże się z działalnością biegłych rewidentów, którzy posiadają wymagane kompetencje oraz kwalifikacje do badania rocznych sprawozdań finansowych.

Profil

Redaktor Zakładanie Spółek

Autor
Napisz wiadomość
Artykułów:
25
Kod partnerski:
/p:20025

Data urodzenia:
1997-04-12
Dołączył:
2011-04-12 15:54:21

Ostatnie logowanie:
15-03-2013