Szkolenie może być szansą na poszerzenie naszych kwalifikacji oraz zdobycie nowych, cennych umiejętności. Czy warto, by nasi pracownicyw nich uczesticzyli? Jest wiele zalet, które płyną z uczestnictwa w rożnego rodzaju szkoleniach i kursach.

Licencja: Creative Commons

Data dodania: 2013-09-12

Wyświetleń: 798

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Zmiany, które zachodzą w gospodarce i ich tempo zmuszają firmę do inwestowania w kapitał ludzki. Źródło konkurencyjności to głównie pracownik z kluczowymi kompetencjami oraz adekwatną wiedzą. Mając na uwadze fakt, iż współczesne funkcjonowanie w biznesie jest ściśle związane z ciągłym dokształcaniem i rozwojem, to chyba nie trzeba nikomu udowadniać, jak bardzo istotne są szkolenia. W ostatnich latach liczba szkolących się menedżerów wzrosła o 33%. Szacuje się że wciąż wzrasta także liczba szeregowych pracowników kierowanych przez pracodawców na kursy doszkalające.

Przede wszystkim szkolenia umożliwiają podniesienie jakości wykonywanej pracy oraz utrzymanie profesjonalnego poziomu realizowanego zadania. Pracownik po przeszkoleniu ma szansę poprawić ilość i jakość swoich wyników, a także znacząco zredukować liczbę wykonywanych błędów.

Uczestniczenie w szkoleniach umożliwia zdobycie praktycznych umiejętności oraz korzystanie z wypracowanych już doświadczeń

Spory odsetek pracowników dzięki szkoleniom ma możliwość zaspokajania swoich potrzeb samorealizacji i budowania ścieżki rozwoju zawodowego. Szkolenie jest też postrzegane jako rodzaj nagrody czy wyróżnienia, co może pełnić w tym przypadku również funkcję motywacyjną.

Zasoby wiedzy zdobyte w trakcie szkoleń pomagają w znaczący sposób spojrzeć z dystansu na swoją pracę, stanowisko oraz swoje codzienne działania.

Warto pamiętać, że kursy i szkolenia mają również znaczenie w procesie fluktuacji kadr. Lepiej jest dokształcić czy przekwalifikować pracownika niż go zwalniać i szukać nowego.

Warto na koniec zaznaczyć, iż inwestycje w szkolenie pracowników mają bardzo korzystny skutek dla pracodawcy. Jest ono ściśle powiązane z funkcjonującym systemem motywacyjnym i zmniejsza się ryzyko osoby, w którą inwestycje zostały poczynione.

Licencja: Creative Commons