Istnieją różne koncepcje rozwoju i edukacji dzieci od najmłodszych lat. Jedną z najbardziej efektywnych jest koncepcja pedagogiczna opracowana przez Marię Montessori. Daje ona szansę na wszechstronny rozwój już od najmłodszych lat.

Data dodania: 2013-07-31

Wyświetleń: 3360

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Metoda Montessori

Pedagogika według Marii Montessori ma na celu rozwijanie i kształtowanie indywidualnych cech osobowości, modelowanie charakteru i zachęcanie do zdobywania wiedzy. Edukacja młodego człowieka w ramach wspomnianej metody opiera się na specjalnie przygotowanych materiałach dydaktycznych. Program nauczania obejmuje między innymi ćwiczenia z praktycznego życia (dbanie o środowisko, współpraca międzyludzka, samodzielność), ćwiczenia sensoryczne (stymulujące wysiłek umysłowy), zajęcia artystyczne (promujące kreatywność i kształtujące zdolności muzyczne, plastyczne etc.) oraz treści religijne. Elementarną częścią edukacji według Marii Montessori jest oczywiście program nauczania obowiązujący w danym kraju.

Edukacja według Marii Montessori przywiązuje ogromną uwagę do otoczenia, w którym dziecko jest kształtowane. Chodzi tutaj głównie o atmosferę panującą w danej placówce. Za przykład weźmy szkołę podstawową, prowadzoną zgodnie ze standardami zgodnymi z założeniami pedagogiki Montessori. W szkole takiej powinna zostać wytworzona harmonia i swego rodzaju kult nauki i samodoskonalenia. Wszechobecne powinno być koleżeństwo i chęć pomocy innym. Czynniki te powinny spowodować, że dziecko chętniej będzie chodzić do szkoły i lepiej się uczyć. Ponadto chętnie rozwija swoje zainteresowania, przechodząc do kolejnych etapów zaawansowania. Organizacja edukacji w takiej szkole podstawowej zakłada tematyczne uporządkowanie materiałów dydaktycznych i bardzo łatwy do nich dostęp.

Do edukacji zachęcają także nauczyciele. Pedagodzy stają się pośrednikami wiedzy i niejako trenerami, zachęcającymi do interakcji z otoczeniem, nakierowującymi na właściwą drogę i zachęcającymi do poszerzania własnych horyzontów. Wszystkie te czynniki sprawiają, że metoda nauki dzieci, stworzona przez Marię Montessori jest dziś uznawana za jedną z najefektywniejszych metod kształcenia na świecie.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena