Artykuł omawia kilka technik przydatnych w czasie pisania wypracowań z języka polskiego, których zastosowanie pozwoli Ci uczynić z tego trudnego zadania, czynność prostą i przyjemną.

Data dodania: 2007-01-22

Wyświetleń: 108152

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 7

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

7 Ocena

Licencja: Creative Commons

Zacznijmy od tego, że wypracowanie, które będziesz pisał będzie oceniane przez danego nauczyciela i to tylko od niego zależy, jaką otrzymasz ocenę.

W teorii każde wypracowanie, to rodzaj testu sprawdzającego samodzielne myślenie, poziom oczytania, umiejętność swobodnego wypowiadania się na piśmie, itp.
W praktyce nauczyciel będzie oceniał twoje wypracowanie głównie pod kątem tego, co ON uzna za najważniejsze. Dla jednego nauczyciela może to być poprawność stylistyczna i gramatyczna, a dla drugiego - ilość zacytowanych w tekście źródeł. A więc zawsze i wszędzie przed rozpoczęciem pisania:

USTAL CO WEDŁUG NAUCZYCIELA - KTÓRY BĘDZIE SPRAWDZAŁ TWOJE WYPRACOWANIE - JEST WAŻNE.

Słowem: pisz wypracowanie „pod" danego nauczyciela.

Jak ustalić, co dany nauczyciel uznaje za ważne?

Jeśli masz z nim zajęcia na co dzień, to wywnioskujesz o tym ze sposobu, w jaki prowadzi on zajęcia (zwróć uwagę na czym się koncentruje), ponadto masz źródła w postaci innych napisanych dla tego nauczyciela wypracowań oraz innych osób (ze starszych roczników), które już miały niejednokrotnie okazję pisać wypracowania dla tego nauczyciela.

Jeśli te sposoby nie pomagają, to po prostu zapytaj go bezpośrednio, co według niego jest najważniejsze w danym temacie.

Kolejnym krokiem jest:

TRENING PISANIA.

Chodzi oto, aby wytrenować w sobie umiejętność pisania wypracowań. W tym celu należy pisać wypracowania na wymyślone tematy, albo wykorzystać jakieś stare tematy, na które już miałeś okazje pisać wypracowania.

Zanim zaczniesz w ogóle pisać, określ jakiego okresu historycznego dotyczy dany temat, wypisz sobie wszystkie postacie, tytuły, czy wręcz całe cytaty, które będziesz później mógł wykorzystać w swoim wypracowaniu.

Całe to przypominanie powinno Ci zająć kilka minut, resztę czasu przeznaczysz na pisanie, a i w tym musisz znaleźć kilka minut na sprawdzenie swojej pracy.

Po napisaniu wypracowania należy je omówić z kolegami, a najlepiej ze swoim nauczycielem, czy jest poprawne merytorycznie oraz stylistycznie.

Na koniec kilka ogólnych wskazówek - jak się zachować w czasie pisania wypracowania:

- pisz na temat, który rozumiesz i o którym faktycznie możesz napisać coś konkretnego powołując się przy tym na stosowną literaturę;

- najłatwiej zrozumieć dany temat określając słowa - klucze w jego treści, a następnie używać tych wyrazów w treści wypracowania;

- tematy wolne, to najtrudniejsze tematy, gdyż wymagają dużej kreatywności i dużego oczytania;

- wypisz sobie wszelkie postacie, wydarzenia, książki, dzieła sztuki itp. związane z danym tematem;

- opracuj - choćby w zarysie - najogólniejszy plan pracy, z którego jasno będzie wynikało, że najpierw napiszesz o tym, potem o tamtym, a na koniec jeszcze o czymś innym;

- pisz na temat - w czasie pisania spoglądaj czasami na temat i pytaj sam siebie, czy faktycznie piszesz na ten temat, na który masz pisać;

- cytaty (to nie muszą być tylko cytaty z książek, ale także cytaty z pieśni, piosenek, przysłowia, morały itp.) zawsze dodatnie wpływają na ocenę twojego wypracowania, tylko pamiętaj, że więcej nie zawsze oznacza lepiej. Nauczyciel generalnie woli mniej cytatów, ale bardziej pasujących do tematu, niż więcej cytatów luźno związanych z tematem;

- pisz własnymi słowami, tak jak umiesz - nauczyciel łatwo pozna, czy piszesz własnymi słowami, czy sztucznym językiem;

- temat jest wszystkim, dostosuj swój styl pisania do tematu. Jeśli temat, jest poważny, to daruj sobie elementy humorystyczne;

- jak już skończysz pisać, przeczytaj swoją pracę co najmniej 2 razy. Szukaj wszelkich błędów i pomyłek oraz poprawiaj je na bieżąco.--
Zobacz na czym polega naprawdę szybka nauka

Nauka nie będzie sprawiać Ci problemów

Licencja: Creative Commons
7 Ocena