Czy ludzie bogaci wysławiają się inaczej jak biedni? Czy o sposobie wysławiania się decyduje wyłącznie pochodzenie i edukacja?

Data dodania: 2014-05-16

Wyświetleń: 1114

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Jak klasa społeczna warunkuje sposób wysławiania się?

Okazuje się, że sposób wysławiania się jest znacząco zależny od przynależności społeczno-materialnej. W tym artykule przedstawiono jak klasa społeczna wpływa na sposób, w jaki ludzie komunikują się oraz jakie informacje są przekazywane o pojedynczym mówcy, jak i zwyczajach językowych całego społeczeństwa.

Język jest narzędziem wykorzystywanym przez ludzi do różnych celów. Może przyjmować formę pisemną i ustną. Według Holmes (2008) ludzie często używają języka, aby pokazać lub zasygnalizować wiele rzeczy, na przykład, że należą do pewnej wspólnoty, aby wyróżnić swój status w społeczeństwie, pokazać swoją indywidualność, jak i tożsamość społeczną. Sposób, w jaki ludzie komunikują się jest zazwyczaj dobrym wskaźnikiem ich pochodzenia społecznego. W nawiązaniu do słów Holmes (2008) i badań socjolingwistyków, stwierdza się, że istnieje wiele wskazówek w naszej mowie, jak i w naszym stylu czytania i pisania, zawierających informacje o naszych korzeniach, pochodzeniu etnicznym, wieku, płci, czy klasy społecznej. Ponadto Holmes (2008) stwierdza, że język używany w niektórych społecznościach, informuje nas, jak działa język i jak dzięki niemu, ludzie są w stanie budować różnorodne stosunki społeczne. Umiejętnośc posługiwania się językiem dała ludziom szansę na stworzenie jedności lub pozwoliła im wieść życie indywidualistów. Gallois (cytowany przez Holmes i Meyerhoffa, 2002) stwierdza, że: „identyfikacja płci ma największy wpływ na język i jest podstawową jednostką kategoryzacji społecznej w życiu każdego człowieka" (s.447).

Klasa społeczna stała się ważnym czynnikiem dla socjolingwistyki, gdyż wyraźnie wpływa na sposób, w jaki ludzie z różnych klas społecznych zwykli mówić. Fakt ten został potwierdzony na podstawie badań, wykonanych przez Williama Labova (Yule, 2010 ), w 1966 roku w Nowym Jorku. Postanowił on przestudiować reakcje językowe pracowników w trzech sklepach. Każdy sklep reprezentował inny status społeczny. Pierwszy z nich nazywał się Sax Fith Avenue, reprezentował on klientów z klasy wyższej, drugi – Macy - tańszy sklep dla klasy średniej, a ostatni S. Klein, sklep dyskontowy dla klasy robotniczej. Labov (cytowany w Yule, 2010) w celu uzyskania różnic językowych postanowił zadać klientom, każdego ze sklepów, te same dwa pytania, aby wywołać różnice w ich wymowie i akcencie. Labov był w stanie zebrać cztery próbki wypowiedzi wymowy z każdym z pracowników. Zebrane dane rzuciły nowe światło na badania socjolingwistyczne. Labov udowodnił, że osoby z wyższym statusie społecznym mają tendencję do udźwięczniania zgłosek, podczas gdy osoby z niższych klas ubezdźwięczniali je.

Stratyfikacja klas społecznych może być tak powszechna, jak język i podobnie jak on przybiera inne formy w różnych społeczeństwach. Nie ma jednej unikalnej i najbardziej adekwatnej definicji, która w pełni wyjaśnia to zjawisko. Ogólnie mówiąc jest to podział na grupy z uwzględnieniem takich czynników jak na przykład zawód, dochód, bogactwo. Wielu myślicieli próbowało zdefiniować, co to jest i co sprawia, że przynależymy do określonej klasy społecznej. Jedną z pierwszych prób zdefiniowania pojęcia klasy społecznej, przedstawił Karol Marks (cytowany w Meyerhoff, 2006) w XIX wieku. Według niego, klasa społeczna jest miarą statusu, który często opiera się na zawodzie, dochodach i bogactwie, i być może właśnie te elementy wpływają na artykulację zgłosek.

Licencja: Creative Commons