W sytuacji, gdy podczas sprawy rozwodowej nie zostały zasądzone alimenty na rzecz byłego małżonka, ma on prawo wnieść do sądu pozew o alimenty. Należy pamiętać przy tym, że obowiązek alimentacyjny nie jest dziedziczny, dlatego wygasa on z chwilą śmierci małżonka.

Data dodania: 2012-10-05

Wyświetleń: 1058

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Bardzo ważne jest to, aby strona wnosząca pozew przedstawiła jak najwięcej dowodów, które potwierdzą jej ciężką sytuację finansową, co będzie miało znaczny wpływ na wyrok sądu.

 

Alimenty a rozwód bez orzekania o winie

Małżonek, który nie został uznany winnym rozpadu pożycia małżeńskiego ma prawo żądać od drugiego małżonka dostarczenia środków utrzymania, zgodnie z jego usprawiedliwionymi potrzebami. Alimenty takie są płacone jedynie do 5 lat od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego, chyba że ze względu na wyjątkowe okoliczności sąd wydłuży wspomniany termin.

 

Alimenty a rozwód z orzekaniem o winie

W przypadku rozwodu z orzekaniem o winie drugiego małżonka, jeśli rozwód spowodował znaczne pogorszenie sytuacji finansowej małżonka niewinnego, nie musi on udowadniać, że znalazł się w niedostatku. W tym przypadku do sądu należy ocena sytuacji i możliwość przyznania świadczeń alimentacyjnych. Zadaniem sądu będzie ocena obecnej sytuacji i potrzeb obydwojga rozwiedzionych małżonków.

W przypadku rozwodu z orzekaniem o winie, nie ma ograniczenia trwania obowiązku alimentacyjnego. Obowiązek ten wygasa dopiero wtedy, gdy małżonek niewinny wstąpi w nowy związek małżeński lub zmienią się okoliczności, na podstawie których sąd orzekł o obowiązku alimentacyjnym.

Małżonek, który został uznany winnym rozpadu pożycia nie ma możliwości żądania od drugiego małżonka alimentów, nawet gdyby popadł on w skrajny niedostatek.

 

Pozew o alimenty

Pozew o alimenty należy złożyć do sądu rejonowego, w wydziale rodzinnym i nieletnich. W dokumencie tym powinny zostać uwzględnione wszelkie koszty utrzymania mieszkania, rachunki, zaświadczenia od lekarza, rachunki dotyczące leków, zaświadczenie o dochodach. Jeśli wnioskodawca pobiera zasiłek, to również taka informacje musi znajdować się w pozwie. 

Licencja: Creative Commons