Ażeby rzucić palenie, należy papierosy sobie lub komuś obrzydzić. Aby obrzydzić, należy albo dostarczyć konsumentowi produkt ohydnego smaku, albo w ohydnie wysokiej cenie. W międzywojniu spróbowali zrobić to kompleksowo. Jak wyszło\? Oczywiście - wspaniale. Ale wówczas nie było elektroniki.

Data dodania: 2012-08-26

Wyświetleń: 1548

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Rozporządzenie Ministra Skarbu

z dnia 1 maja 1930 r.

w sprawie sprzedaży oraz ustalenia cen odnikotynizowanych papierosów.

(Dz. U. R. P. Nr 41, poz. 357)

 

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 1 czerwca 1922 r. o monopolu tytoniowym (Dz. U. R. P. Nr 47, poz. 409) zarządzam, co następuje:

 § 1. Ustala się następujące ceny detalicznej sprzedaży odnikotynizowanych papierosów:

 „Ergo” w opakowaniu 20 sztuk zł 1,50

„Egipskie” w opakowaniu 20 sztuk zł 2,00

 Wyroby te mogą być sprzedawane tylko w oryginalnych opakowaniach.

 

§ 2. Inne gatunki papierosów wyrobu Polskiego Monopolu Tytoniowego mogą być odnikotynizowane na zamówienie odbiorców, przy czym koszt odnikotynizowania tych papierosów ustala się na 2,5 grosza od sztuki.

Sposób uskuteczniania zamówień ustala Dyrekcja Polskiego Monopolu Tytoniowego.

(…..)

 

Pojawiły się następnie niesprawdzone pogłoski, iż podobnym tropem zamierza podążać Polski Monopol Spirytusowy. W pierwszym rzucie na rynku miała się ukazać wódka czysta wyborowa, odalkoholizowana, w opakowaniach: 1,00 litr, 0,50 litra oraz 0,25 litra w cenach zbliżonych do wódki czystej wyborowej, nie odalkoholizowanej.

Oczywistym byłby obowiązek sprzedaży tego napoju w naczyniach zamkniętych i opieczętowanych, ze względu na duże prawdopodobieństwo prób podrabiania wyrobu.

Ministerstwo Skarbu ponadto miało porozumieć się z Ministerstwem Pracy i Opieki Społecznej w sprawie zatrudniania przez terenowe placówki Polskiego Monopolu Spirytusowego bezrobotnych, dla tworzonych w miastach wojewódzkich i większych miastach powiatowych stacji odalkoholizowywania innych wyrobów Polskiego Monopolu Spirytusowego, na zlecenie indywidualnych odbiorców.

Pierwszeństwo w zatrudnieniu na tych odpowiedzialnych stanowiskach mieli weterani wojenni oraz osoby, które utraciły koncesje na wyszynk alkoholu oraz tytoniu na rzecz tychże weteranów wojskowych.

Instrukcja co do właściwego przebiegu procesu odalkoholizowywania wymienionych wyrobów została przesłana do konsultacji z organizacjami społecznymi.

Ministerstwo Skarbu przewiduje szeroko zakrojoną akcję promocyjną nowych na polskim rynku wyrobów monopolowych. W pierwszym rzucie mają być nakręcone krótkie filmy, w których wystąpić ma znany aktor charakterystyczny, którego charakterystyczność polega na szybkim mruganiu lewego oka.

W organizacji produkcji i sprzedaży nowinek rynkowych pomocą służyć będą delegaci Polskiego Monopolu Zapałczanego, którzy skutecznie wdrożyli już wytwarzanie niezapalających się zapałek.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena