Spojrzenie na działania TQC w Japonii jako na części działań kaizen pozwala nam lepiej zrozumieć japoński punkt widzenia. Po pierwsze, należy zauważyć, że działania TQC w Japonii nie dotyczą wyłącznie kontroli jakości.

Data dodania: 2011-10-03

Wyświetleń: 2081

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Ludzie zostali zmyleni terminem „ kontrola jakości ” i często rozumieją go jako wąsko pojętą kontrolę jakości produktu.

Na  zachodzie termin ten jest najczęściej rozumiany jako sprawdzenie gotowego produktu i gdy pojawia się podczas dyskusji, menedżerowie  najwyższego szczebla, którzy zazwyczaj uważają, że mają niewiele wspólnego z kontrolą jakości, natychmiast tracą zainteresowanie.

Niestety, na Zachodzie problematyka TQC poruszana jest głównie na łamach czasopism technicznych, podczas gdy właściwszym dla niej miejscem są magazyny poświęcone zarządzaniu. W Japonii opracowano złożony system strategii kaizen jako narzędzi zarządzania włączonych w działania TQC.

Można je zaliczyć do największych osiągnięć w dziedzinie zarządzania tego stulecia. Jednak ze względu na ograniczony sposób rozumienia działań QC na Zachodzie, większość zachodnich studentów nie pojmuje właściwego znaczenia i wagi japońskich działań kontroli jakości. Jednocześnie prowadzone są nieustanne badania i testy nowych metod i narzędzi TQC.

TQC jest przedmiotem ciągłej zmiany i udoskonalania i kolejnego dnia nigdy nie jest taka sama jak poprzedniego. Na przykład, tak zwane 7 Narzędzi Kontroli Jakości było niezastąpione i szeroko używane przez koła jakości, inżynierów i management.

Ostatnio oryginalna siódemka została uzupełniona i stała się Nową Siódemką używaną do rozwiązywania bardziej skomplikowanych problemów, takich jak rozwój nowych produktów, doskonalenie procesów produkcyjnych, wzrost jakości i obniżanie kosztów. Nowe zastosowania zostały opracowane prawie z dnia na dzień (patrz: dodatek E poświęcony 7 Narzędziom Kontroli Jakości i Nowej Siódemce).

TQC jest w Japonii działaniem, które koncentruje się na doskonaleniu efektywności zarządzania na wszystkich poziomach, i jako takie typowo zajmuje się następującymi obszarami:
1. Zapewnienie jakości;
2. Redukcja kosztów;
3. Zapewnienie planowanej wielkości produkcji;
4. Zapewnienie dostaw na czas;
5. Bezpieczeństwo;
6. Rozwój nowych produktów;
7. Wzrost wydajności;
8. Zarządzanie dostawcami.

Ostatnio TQC zajmuje się także takimi obszarami, jak marketing, sprzedaż i usługi. Ponadto, obejmuje swoim działaniem również istotne w działalności przedsiębiorstwa zagadnienia, między innymi rozwój organizacyjny, zarządzanie międzywydziałowe, rozwój strategii i wzrost jakości. Innymi słowy, narzędzia TQC wykorzystuje się w zarządzaniu do podnoszenia ogólnej efektywności działania. Szczegółowe wyjaśnienie tej koncepcji znajduje się w dalszej części książki.

Ci, którzy bacznie przyglądali się funkcjonowaniu kół jakości w Japonii, wiedzą, że ich działanie najczęściej koncentruje się na takich obszarach, jak koszty, bezpieczeństwo i wydajność, a jedynie pośrednio wpływa na rozwój jakości produktu.

Działania zarządcze powiązane z TQC są głównie ukierunkowane na edukację, rozwój systemów, rozwój strategii, zarządzanie międzywydziałowe i ostatnio wzrost jakości.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena