Mapowanie Strumienia Wartości jest podstawowym narzędziem Lean Management

Data dodania: 2019-01-02

Wyświetleń: 408

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Metoda VSM ma celu zgromadzenie danych na temat rzeczywistego przepływu elementów fizycznych i informacji niezbędnych do zdiagnozowania stanu istniejącego procesu, zdefiniowania problemów oraz możliwości ich rozwiązania .

Wszystkie czynności wykonywane przez przedsiębiorstwo można podzielić na kilka podstawowych procesów. Stworzenie ich mapy, czyli wizualnego schematu wykonywanych operacji, umożliwia to odkrycie i zrozumienie przyczyn istniejących problemów oraz wypracowanie planu działań na usprawnienie organizacji pracy.

Szkolenie przeznaczone jest dla wyższej i średniej kadry kierowniczej oraz specjalistów z dziedziny logistyki, planowania, inżynierii produkcji, technologii, projektowania, gospodarki magazynowej oraz marketingu i sprzedaży.

Uczestnicy szkolenia posiądą wiedzę umiejętności mapowania procesów produkcyjnych tak, aby byli w stanie samodzielnie wykorzystywać tę nowatorską metodę analiz procesów we własnych przedsiębiorstwach i zakładach pracy.

Podczas szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość poznania zasad budowania mapy procesu realizacji zlecenia, badania zależności i wpływu jaki na poszczególne działy firmy (sprzedaż, obsługa klienta, planowanie, logistyka i produkcja) wywierają na siebie wzajemnie.

Zapoznają się jak badać i oceniać potencjał tkwiący w przedsiębiorstwie, jak i jakie dane zgromadzić w jaki sposób je analizować i odzwierciedlać na jednym prostym rysunku. Nauczą się jak ze zgromadzonych danych wyciągnąć informacje, które pozwolą im zaprojektować wizję stanu przyszłego procesu realizacji zlecenia.

Mapa strumienia wartości (VSM) jest narzędziem wizualnym, dzięki którym możemy zobaczyć i zrozumieć przepływ materiałów i informacji, w miarę wędrówki produktu wzdłuż strumienia wartości.

Mapowanie strumienia wartości jest zazwyczaj jednym z pierwszych kroków w wdrażaniu systemu Lean Manufacturing, pomocnym w opracowaniu wizji docelowej (optymalnej) realizowanego procesu.

Pod pojęciem mapowania kryje się:

  • Identyfikacja wszystkich działań oraz czynności niezbędnych do przeprowadzenia analizowanego produktu (zarówno tych, które dodają wartość w procesie, jak i tych, które wartości nie dodają), począwszy od surowca a skończywszy na wyrobie gotowym
  • Zobrazowanie strumienia wartości pozwala lepiej zrozumieć proces oraz dostrzec zawarte w nim główne rodzaje  marnotrawstwa
Licencja: Creative Commons