Pracownikom, których oddelegowano do odbycia podróży służbowej, przysługują diety (specjalne dofinansowania z tytułu podróży na poczet poniesionych wydatków). Ich wysokość uzależniona jest od miejsca delegacji i oczywiście od czasu jej trwania.

Data dodania: 2011-02-26

Wyświetleń: 1984

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Podróże służbowe możemy podzielić na krajowe i zagraniczne.
Delegacje krajowe:
Według podstawy prawnej czyli rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 30 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności (...) z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz.U. nr 227, poz. 1661)
W delegacjach krajowych, które trwają do 8 godzin dieta nie przysługuje. Natomiast jeśli podróż służbowa trwa od 8 do 12 godzin, to przysługuje połowa diety, a gdy delegacja trwa ponad 12 godzin, wtedy przysługuje dieta w pełnej wysokości. Jeśli podróż służbowa trwa dłużej nniż dobę, to za każdą dobę przysługuje pełna wysokość diety. Z kolei za niepełną dobę wysokość diety jest następująca: do 8 godzin – połowa diety, ponad 8 godzin – cała stawka.
Istnieją dwa przypadki w których dieta nie przysługuje. Po pierwsze gdy pracownikowi zapewniono już bezpłatne, całodzienne wyżywienie. Po drugie gdy osoba została oddelegowana do miejscowości swojego zamieszkania.
Obecna stawka wysokości diety w podróżach krajowych to 23 zł.
Delegacje zagraniczne:
Pracownik, który został oddelegowany w podróż zagraniczną ma prawo do zaliczki w walucie obcej (ewentualnie w polskiej) na niezbędne koszty podróży i koszty pobytu za granicą np. wyżywienia.
Za każdą dobę delegacji przysługuje pracownikowi dieta w pełnej wysokości, a za niepełną dobę są to następujące stawki: do 8 godzin – 1/3 diety, od 8 do 12 godzin – połowa stawki, a ponad 12 godzin – cała dieta.
W przypadku, gdy pracownik otrzymuje na takiej delegacji częściowe wyżywienie, to przysługuje mu: na śniadanie – 15%. diety, na obiad – 30%, na kolację – 30% oraz na inne wydatki – 25% diety.
Dodatkowo dietę wypłaca się pracownikowi w takiej wysokości, jaka obowiązuje w destynacji podróży służbowej.
Oprócz tego jeśli zapewniono pracownikowi bezpłatne, całodzienne wyżywienie, przysługuje mu 25 %. diety na tzw. inne wydatki.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena