Kaizen można potraktować, jako działania mieszczące się w obszarze zarządzania jakością, a ściślej, w obrębie Total Quality Management, gdyż dotyczy on wszystkich elementów organizacji, a jego sukces wymaga świadomości i zaangażowania wszystkich pracowników od najwyższego do najniższego szczebla.

Data dodania: 2011-02-10

Wyświetleń: 2292

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

 Omawiana filozofia KAIZEN ma swój początek w chwili, w której pracownik uzmysłowi sobie istnienie problemu, zidentyfikuje marnotrawstwo, bądź dostrzeże szansę na poprawę. Doskonalenie to wiąże się z takimi kwestiami jak: unikanie zbędnych ruchów pracowników, odpowiednia troska o relacje z dostawcami, tworzenie współpracy i kultury korporacyjnej, kształtowanie jakości ludzi i produktów, redukcja kosztów, usprawnienia techniczne prowadzące do podwyższonej wydajności, efektywności, gwarantujące elastyczność i prawidłowe działanie produkcji Just in Time.

Trzy główne wartości, stanowiące filar kaizen, to: jakość, koszty oraz harmonogram dostaw, co przekłada się na wzrost konkurencyjności, produktywności i poziomu satysfakcji klienta.

Podobnie jak każda z koncepcji zarządzania jakością, kaizen nie podaje gotowych rozwiązań. Posługuje się jednak pewnymi narzędziami, które mogą wskazywać kierunek rozważań przy poszukiwaniu usprawnień.

Kaizen w swych założeniach może wykorzystywać klasyczne narzędzia takie jak: 7 starych i nowych narzędzi kontroli jakości , TQC (Total Quality Control ) lub CWQC (Company Wide Quality Control), metoda 5S (zapewnienie standaryzacji, czystości i samodyscypliny do utrzymania porządku w miejscu pracy), lista kontrolna działań kaizen  „3MU ”, Poka-Yoke (zapobieganie ewentualnym błędom), kanban (samoregulujące się narzędzie sterowania produkcją). A ponadto nieodłącznym elementem działań kaizen są wiedza specjalistyczna i inżynierska oraz umiejętności zawodowe wspierane odpowiednim systemem motywacyjnym.

Członkowie przedsiębiorstwa, w tym koła jakości , są wynagradzani za przekazanie zarządzającym jak największej liczby sugestii, ta z kolei jest jedną z miar konkurencyjności na rynku krajowym. Największy nacisk kładziony jest na procesy (co, jak, dlaczego, charakter jakościowy), a nie na rezultaty (zorientowane na ilość, liczbowe wyniki nie uwzględniające aspektu ludzkiego)

Licencja: Creative Commons
0 Ocena