Artykuły

post

Wybrane narzędzia koncepcji lean manufacturing

Koncepcja LEAN obejmuje wiele instrumentów, zastosowanie, których może pomóc przedsiębiorstwu wprowadzić zmianę zasad funkcjonowania na „uszczuplone". Najpopularniejsze to: 5S, Standaryzacje pracy, Kanban, SMED czy Total Productive Maintanance.

post

Analiza BIG PICTURE

Analiza BIG PICTURE (narzędzie zapożyczone od Toyoty) ma zastosowanie do określenia kluczowych elementów procesu na poziomie makro. Analiza BIG PICTURE polega na wizualizacji przepływów obecnie istniejących w przedsiębiorstwie poprzez ich odwzorowanie na kartce papieru.

post

Lean management, Lean manufacturing

LM zakłada pełną satysfakcję klientów, a więc produkcja tylko na zamówienie, zasoby zorganizowane w gniazda są ukierunkowane na wyroby...

post

Miliony z poprawy jakości

5 mln dolarów - tyle średnio oszczędzają firmy wdrażające projekty związane z poprawą jakości funkcjonowania łańcucha dostaw, typu Six Sigma czy Lean. Projekty ukierunkowane na jakość są tak dobre, jak efekty, które przynoszą

post

Kaizen

Japoński termin kaizen (dosłownie lepszy sposób - better way) tłumaczy się jako ciągłe doskonalenie czy ulepszanie (continuing improvements / continuous im­provements / ongoing improvements).

post

Kanban System

In the double bin kanban system, the consumer (downstream process) takes his supplies from the first bin until it gets empty(= order point reached). The empty bin is returned to supplier while consume goes on by supplying from second bin.

post

Kaikaku

Kaikaku to japońskie narzędzie, choć jeszcze nie tak popularne jak kaizen. Oznacza transformację, ale też każde działanie przyczyniające się do zniwelowania mudy (straty).

post

5S System

The 5S’s are lean concepts derived from the Japanese words: seiri (sort), seiton (set in order), seiso (shine or purity), seiketsu (standardize), and shitsuke (sustain) (Hirano, 1996).

post

Rapid Implementation for Lean Success

Improve quality, housekeeping, production control, safety, material flow, performance management and productivity using kanban, FIFO queues, signs, color-codes, labels and visual devices such as Andon boards.