lean

Kanban System

Kanban System

In the double bin kanban system, the consumer (downstream process) takes his supplies from the first bin until it gets empty(= order point reached). The empty bin is returned to supplier while consume goes on by supplying from second bin.

SMED – szybkie przezbrojenie

SMED – szybkie przezbrojenie

 SMED Single Minute Exchange of Die - to wymiana narzędzia w ciągu pojedynczych minut; metoda diagnozowania i usprawniania procesów produkcyjnych w przemyśle przetwórczym zapoczątkowana w 1950r. przez Shingeo Shingo – wybitnego przedstawiciela japońskiej nauki oraz specjalisty w zakresie organizacji i zarządzania.

KAIZEN

KAIZEN

Kaizen można potraktować, jako działania mieszczące się w obszarze zarządzania jakością, a ściślej, w obrębie Total Quality Management, gdyż dotyczy on wszystkich elementów organizacji, a jego sukces wymaga świadomości i zaangażowania wszystkich pracowników od najwyższego do najniższego szczebla.