Kaikaku to japońskie narzędzie, choć jeszcze nie tak popularne jak kaizen. Oznacza transformację, ale też każde działanie przyczyniające się do zniwelowania mudy (straty).

Data dodania: 2011-02-10

Wyświetleń: 2843

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

To gwałtowna zmiana na lepsze, radykalne usprawnienie albo reforma, najczęściej w obszarze procesów biznesowych, choć naturalnie, podobnie jak kaizen, można to odnieść do wszystkich innych sfer życia. Masaaki Imai zapytany o to czym jest kaikaku, odpowiedział „innowacja” . I ten termin jest przezeń stawiany w opozycji do tytułowego kaizen. Można powiedzieć, że kaizen to zabiegi o charakterze ewolucyjnym, natomiast kaikaku to wręcz rewolucja. Należy jednak pamiętać, aby nie mylić kaikaku ze słowem kaiaku, które jest przeciwieństwem kaizen i oznacza zmianę na gorsze, dlatego należy ją likwidować u jej źródła.
Kaikaku jest jedną z form kaizen. Popularnie uważa się, że jest pod wieloma względami przeciwieństwem kaizen. Do najważniejszych cech odróżniających kaikaku od kaizen należą: znacznie krótszy czas osiągania względnej doskonałości, wyższe koszty realizacji zmian, zaangażowanie większej ilości pracowników w jeden projekt. Kaikaku poprzez transformację odbywa się już na etapie planowania, za pośrednictwem menedżerów, aby później zostało wprowadzone do systemu lub stało się urzeczywistnieniem projektu. Często rozpoczyna się od kaikaku, a następnie wciąż to doskonali na indywidualne potrzeby (kaizen). Kaikaku jest również znane jako (Breakthrough Kaizen, Flow Kaizen i System Kaizen).
Sztandarowym przykładem obrazującym doskonalenie poprzez kaizen i kaikaku jest znana wszystkim firma Toyota. Kaizen to kolejny, ulepszony model Camry - większa funkcjonalność, oszczędność paliwa, atrakcyjniejszy wygląd, zwiększona wygoda itd. Natomiast kaikaku, to Prius - innowacja wśród silników samochodowych, oczywiście posiadający wszystkie walory tradycyjnych samochodów.

Kaizen można potraktować, jako działania mieszczące się w obszarze zarządzania jakością, a ściślej, w obrębie Total Quality Management, gdyż dotyczy on wszystkich elementów organizacji, a jego sukces wymaga świadomości i zaangażowania wszystkich pracowników od najwyższego do najniższego szczebla. Omawiana filozofia ma swój początek w chwili, w której pracownik uzmysłowi sobie istnienie problemu, zidentyfikuje marnotrawstwo, bądź dostrzeże szansę na poprawę. Doskonalenie to wiąże się z takimi kwestiami jak: unikanie zbędnych ruchów pracowników, odpowiednia troska o relacje z dostawcami, tworzenie współpracy i kultury korporacyjnej, kształtowanie jakości ludzi i produktów, redukcja kosztów, usprawnienia techniczne prowadzące do podwyższonej wydajności, efektywności, gwarantujące elastyczność i prawidłowe działanie produkcji Just in Time. Trzy główne wartości, stanowiące filar kaizen, to: jakość, koszty oraz harmonogram dostaw, co przekłada się na wzrost konkurencyjności, produktywności i poziomu satysfakcji klienta. Podobnie jak każda z koncepcji zarządzania jakością, kaizen nie podaje gotowych rozwiązań. Posługuje się jednak pewnymi narzędziami, które mogą wskazywać kierunek rozważań przy poszukiwaniu usprawnień.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena