OEE

Data Visor Marquees Visio

Data Visor Marquees Visio

When manufacturing companies run up against capacity problems today, they immediately look to increase overtime, add shifts or purchase new equipment. Instead they should look to optimize the performance of their existing machines to increase equipment reliability, minimize changeover times, improve operator performance, and lower overall downtime.

SMED – szybkie przezbrojenie

SMED – szybkie przezbrojenie

 SMED Single Minute Exchange of Die - to wymiana narzędzia w ciągu pojedynczych minut; metoda diagnozowania i usprawniania procesów produkcyjnych w przemyśle przetwórczym zapoczątkowana w 1950r. przez Shingeo Shingo – wybitnego przedstawiciela japońskiej nauki oraz specjalisty w zakresie organizacji i zarządzania.

Business Process Reengineering

Business Process Reengineering

Business Process Reengineering to metoda polegająca na gruntownym przekształceniu procesów przedsiębiorstwa, która ma na celu poprawę jego funkcjonowania. Często realizuje się tą metodę poprzez wprowadzenie do przedsiębiorstwa nowych technologii informacyjnych, które zastępując tradycyjne formy funkcjonowania organizacji

KAIZEN

KAIZEN

Kaizen można potraktować, jako działania mieszczące się w obszarze zarządzania jakością, a ściślej, w obrębie Total Quality Management, gdyż dotyczy on wszystkich elementów organizacji, a jego sukces wymaga świadomości i zaangażowania wszystkich pracowników od najwyższego do najniższego szczebla.