Business Process Reengineering to metoda polegająca na gruntownym przekształceniu procesów przedsiębiorstwa, która ma na celu poprawę jego funkcjonowania. Często realizuje się tą metodę poprzez wprowadzenie do przedsiębiorstwa nowych technologii informacyjnych, które zastępując tradycyjne formy funkcjonowania organizacji

Data dodania: 2011-04-25

Wyświetleń: 3289

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Wprowadzenie tej metody do przedsiębiorstwa wiąże się ze zmianami organizacyjnymi, dlatego ważną rolę powinien odgrywać czynnik ludzki. Jego pominięcie jest często skutkiem niepowodzenia wdrażania BPR. Reengineering ma celu poprawę efektywności w krótkim czasie poprzez szybkie i radykalne przeprojektowanie procesów zachodzących w organizacji. Zalecane jest przeprojektowanie jednego z głównych procesów, a nie wszystkich naraz. Jako kryterium wyboru można się posłużyć następującymi wyznacznikami tj. koszt, terminowość czy skala problemów determinowanych przez dany proces.

Zasady BPR

- Skupienie się na kluczowych procesach przedsiębiorstwa,

 - Procesy muszą wychodzić od potrzeb klienta,

 - Przedsiębiorstwo musi się skoncentrować na swojej podstawowej działalności,

 - Wykorzystanie nowoczesnych systemów informacyjnych,

- Odrzucenie balastu przeszłości,

- Myśleć inaczej,

- Uwzględnić istniejące ograniczenia.

Korzyści BPR

- Skrócenie cyklów produkcji,

 - Redukcja kosztów,

 - Polepszenie jakości i zadowolenia klienta,

- Podniesienie rentowności,

- Rozszerzenie udziału w rynku.

Sześciostopniowy tok postępowania BPR wg. T.R. Furey:

1 Etap - Określenie wymagań klientów

 2 Etap - Ocena stanu istniejącego

3 Etap - Analiza i modyfikacja stanu istniejącego

5 Etap - Projektowanie nowego procesu

6 Etap - Wdrożenie udoskonalonego procesu

Najczęstsze błędy przeprowadzania Reengineeringu

- Błędna interpretacja idei BPR,

- Niewłaściwa identyfikacja procesów Niewspółmierne oczekiwania,

- Zbyt wydłużony czas wdrażania BPR,

- Brak odpowiednich środków do wyznaczonych celów,

- Zbyt niskie zaangażowanie kierownictwa, w tym również brak przekonania do BPR.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena