0 głosów
Pobierz artykul
0 głosów dodatnich
0 głosów ujemnych
1518 razy czytane
0 przedrukowany
Creative Commons Licencja

Tradycyjny opis stanowiska pracy koncentruje się głównie na udzieleniu odpowiedzi na pytanie, dlaczego ono istnieje (cel nadrzędny), oraz na wykonywanych czynnościach. Meta opisy stanowisk pracy są o wiele szersze, ponieważ zorientowane są na ludzi i ich zachowania

Opisy stanowisk pracy wywodzą się z analizy stanowiska pracy. Podają one podstawowe informacje na temat danego stanowiska, takie jak:

1.     cel ogólny;

2.     nazwa stanowiska;

3.     relacje podległości służbowej,

4.     podstawowe obszary wyników lub główne zadania czy obowiązki.

 

Dla celów rekrutacji i selekcji personelu dokument ten może także dostarczać informacji dotyczących szkoleń oraz szans rozwoju i kariery na danym stanowisku.

Te podstawowe dane można uzupełniać o inne jeszcze informacje dostarczające więcej szczegółów na temat warunków, charakteru i zakresu pracy na danym stanowisku (wysokość płacy i świadczeń – oraz dodatkowych wymagań, takich jak dyspozycyjność, gotowość do podróży służbowych bądź pracy w niedogodnych godzinach), czynników lub kryteriów określających poziom, potrzebnych do wartościowania stanowisk pracy, wymaganych kompetencji, które mają pomóc w opracowaniu programów szkoleniowych lub być użyte w ocenie zintegrowanej.

W najskuteczniejszym procesie Rekrutacji i Selekcji Personelu - Meta Rekrutacji i Selekcji Personelu, którego główną osią działania jest najważniejszy czynnik decydujący o przyszłych, długofalowych sukcesach pracowników na stanowisku pracy w danej firmie tradycyjny opis stanowiska pracy zastąpiony jest Meta opisem stanowiska pracy .

Meta opis stanowiska pracy sporządza się na podstawie procesu analizy stanowiska pracy, umiejętności oraz Meta Programów/Talentów niezbędnych do osiągania sukcesów na danym stanowisku pracy.

Tradycyjny opis stanowiska pracy koncentruje się głównie na udzieleniu odpowiedzi na pytanie, dlaczego ono istnieje (cel nadrzędny), oraz na wykonywanych czynnościach. Meta opisy stanowisk pracy są o wiele szersze, ponieważ zorientowane są na ludzi i ich zachowania – zajmują się nie tylko tym, co ludzie robią, ale przede wszystkim jak powinni się naturalnie zachowywać, aby osiągać wyznaczone cele na danym stanowisku pracy.

Stąd w Meta Rekrutacji i Selekcji Personelu wzór opisu stanowiska pracy oprócz tradycyjnych elementów takich jak m.in.: nazwa stanowiska, relacje podległości służbowej, cel ogólny, podstawowe obszary wyników lub główne zadania czy obowiązki wzbogacony jest dodatkowo o  szkolenia oraz szanse rozwoju i kariery na danym stanowisku oraz wymagania osobowe czyli:

Wiedzę,Umiejętności,Doświadczenie

oraz Meta Programy/Talenty

niezbędne do osiągania sukcesów na danym stanowisku pracy.

Licencja: Creative Commons