Jak sprawić, by działania instytucji rynku pracy rzeczywiście odpowiadały na potrzeby przedsiębiorców? Jak trafnie zbadać i ocenić te potrzeby?

Data dodania: 2010-03-04

Wyświetleń: 2207

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 2

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

2 Ocena

Licencja: Creative Commons

Badania takie jak badanie rynku pracy mają na celu poszerzenie wiedzy na temat problemów lokalnego rynku pracy wśród pracowników lokalnych instytucji rynku pracy, oraz stymulację ich do nowych form aktywności. Badania te pełnią również funkcję informacyjną dla społeczeństwa, oraz wpływają na poprawę wizerunku instytucji rynku pracy w oczach społeczeństwa.

Dobre zdiagnozowanie potrzeb przedsiębiorców i mieszkańców oraz dostosowanie do nich usług świadczonych przez instytucje rynku pracy to szansa na rozwój przedsiębiorczości, a co za tym idzie poprawy sytuacji gospodarczej powiatu i zniesienia obecnie funkcjonujących barier społecznych. Rozwój przedsiębiorczości to z kolei nowe miejsca pracy i spadek bezrobocia. Celowe jest zatem uzyskanie wiedzy na temat prognozy zatrudnienia w przedsiębiorstwach oraz potrzeb szkoleniowych osób bezrobotnych, jak też barier dotyczących zatrudnienia występujących w społeczeństwie na terenie badanej społeczności.

Metody badawcze wykorzystywane do realizacji badań obejmują zarówno metody ilościowe jak i jakościowe. Istotnym elementem takiej analizy jest również etap analizy danych zastanych (desk research). Przy doborze metod badawczych oraz konstruowaniu narzędzi użytych do realizacji badań stosuje się podejście łączenia wyników, otrzymanych w wyniku zastosowaniu różnych metod badawczych. Opisane podejście pozwala na minimalizację błędów pomiarowych, a dane uzyskane podczas poszczególnych etapów badania ulegają weryfikacji i wzajemnemu uzupełnieniu.

Licencja: Creative Commons
2 Ocena