Staż pracy ma szczególne znaczenie dla niektórych uprawnień pracowniczych....

Im pracownik przepracował więcej lat, tym jego uprawnienia są korzystniejsze. Ma to wpływ na wynagrodzenie za pracę , wymiar urlopu wypoczynkowego , a także zasady przy rozwiązaniu umowy o pracę .

Data dodania: 2009-12-14

Wyświetleń: 2213

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Od długości stażu pracy pracownika uzależnione są tzw. dodatki stażowe ( dodatki do wynagrodzenia za pracę, które uzależnione są od ilości lat pracy pracownika). Jeżeli chodzi o dodatki stażowe, to inaczej wygląda to w sferze budżetowej, a inaczej poza budżetem. Sfera budżetowa ma przewidziane dodatki do wynagrodzenia za pracę za staż pracy, a wypłata dodatku stażowego u pracodawcy prywatnego zależy od jego chęci wypłacenia takiego dodatku ( zapis takiego dodatku w regulaminie wynagradzania).

Typowym uprawnieniem pracownika ze względu na długość jego stażu pracy jest nagroda jubileuszowa. Nagroda jubileuszowa występuje tylko u niektórych pracodawców. W sferze budżetowej jest to obowiązkowe, u pracodawcy prywatnego jeżeli zdecyduje się on wprowadzić ten składnik do regulaminu wynagradzania .

Od stażu pracy uzależniona jest tez długość urlopu wypoczynkowego. Mamy dwa progi 20 i 26 dniowy. Gdy pracownik przepracuje 10 lat przysługuje mu 26 dni urlopu wypoczynkowego ( do tego czasu ma prawo do 20 dni urlopu wypoczynkowego). Do tego okresu wliczany jest też okres ukończonej szkoły.

Jest jeszcze sprawa odprawy pieniężnej dla pracowników zwolnionych w ramach tzw. zwolnień grupowych. Odprawa pieniężna także uzależniona jest o długości stażu pracy u danego pracodawcy.

Dodatek za staż pracy nie jest obowiązkowym składnikiem wynagrodzenia za pracę . Występuje on u pracodawców u których przepisy o wynagrodzeniu za pracę taki element przewidują .

Licencja: Creative Commons
0 Ocena