Present Simple to  czas  teraźniejszy w języku angielskim , ktory przypomina polski czas teraźniejszy. Angielskie present oznacza aktualny, gdy simple oznacza prosty.

Data dodania: 2009-10-15

Wyświetleń: 3238

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 2

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

2 Ocena

Licencja: Creative Commons

Co to jest present Simple ? Present Simple to czas teraźniejszy prosty który odpowiada polskiemu czasowi teraźniejszemu. Czas ten jest łatwy do zrozumienia dla polskich uczniów. Jak go się tworzy?

We wszystkich osobach występuje tak zwana 1 kolumna ze słownika i dodajemy s lub es do trzeciej osoby np.

I go to school.

You go to school.

He goes to school.

She goes to school.

We go to school.

You go to school.

They go to school.

I play.

You play.

He plays.

We play.

You play.

They play.

Przeczenia tworzy się za pomocą do not lub does not :

np.

I do not work.

You do not work.

He does not work.

You do not work.

They do not work.

Pytania tworzy się za pomocą do lub does np.

Do I work?

Do you work?

Does he work ?

Do we work?

Do you work?

Do they work?

Czas Present Simple używa się przede wszystkim do czyności rutynowych i zwyczajowych .

np. I get up at 8 o'clock. Wstaję o 8.

      I always read books. Zawsze czytam książki.

      I work as a teacher. Pracuję jako nauczyciel.

Używa się zwrotów jak: always , every day , usually, on Monday , every week , every year.

Przykładowe zdania:

Mieszkam w Płocku.

I live in Płock.

Pracujesz w szkole.

You work in a school.

Pracuję w szkole.

I work at school.

Pracuję jako prawnik.

I work as a lawyer.

Gdzie pracujesz?

Where do you work?

Co robisz?

Whay do you do?

Wstaję o 9 tej.

I get at 9 o'clock.

Jem śniadanie o ósmej.

I have breakfast at 8 o'clock.

Za pomocą  Present Simple można wyrazić informacje które dotyczą aktualnych sytuacji.

Licencja: Creative Commons
2 Ocena