Chcesz zrozumieć język angielski? Zacznij od czasu Present Simple (teraźniejszego prostego)? Tutaj znajdziesz proste omówienie, łatwe do zrozumienia. Inne zagadnienia znajdziesz na stronie podanej pod artykułem.

Data dodania: 2011-01-02

Wyświetleń: 1762

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Czas Present Simple (czyli czas teraźniejszy prosty), w przeciwieństwie do czasu Present Continuous, najczęściej jest stosowany gdy mówimy o codziennych czynnościach, które się powtarzają.

             I go to work every day.  –  Chodzę do pracy codziennie.

             He goes to the cinema on Saturdays – On chodzi do kina w soboty.

Jak mogliśmy zauważyć w powyższych przykładach forma czasownika ‘go’(iść)
zmienia się zależnie od podmiotu:

             Liczba pojedyncza            Liczba mnoga

             1.      I go                         1.  We go

             2.      You go                     2.  You go

             3.      He goes                   3.  They go
                     
She goes
                     
It goes

Widzimy, że we wszystkich osobach, (poza trzecią liczby pojedynczej),
czasownik pozostaje w formie podstawowej (bez zmian).

W trzeciej osobie liczby pojedynczej do czasowników dodajemy końcówkę –s,
a w przypadku gdy czasownik zakończony jest samogłoską (a, e, i, o, u) dodajemy –es
tak jak to było w naszym przykładzie He goes to the cinema.

 Przeczenia.

Jeśli chcemy zaprzeczyć, czyli powiedzieć, że czegoś nie robimy musimy użyć
operatora do i słowa not a w skrócie don’t. Wstawiamy je zaraz po podmiocie.

I don’t (lub do not) go to work on Sundays. – Nie chodzę do pracy w niedziele.

 W trzeciej osobie liczby pojedynczej operator ma formę 'does'.
 Czyli w przeczeniu będzie doesn’t.

He doesn’t (lub does not) go to the cinema every week.

- On nie chodzi do kina co tydzień.

 Pytania.

 Do utworzenia pytania także potrzebujemy operatorów do lub does.
 Wstawiamy je przed podmiot.

             Do you go to work every day? – Czy chodzisz do pracy codziennie?

             Does he go to work every day? – Czy on chodzi do pracy codziennie?

W przypadku gdy nie pytamy czy ktoś coś robi ale jak (how), gdzie (where),
kiedy
(when), czy co (what) robi itp. zaczynamy zdanie właśnie od tych słów.
Wygląda to tak:

             Where do you go every day? – Gdzie chodzisz codziennie?

             When does he go to work? – Kiedy on chodzi do pracy?

Licencja: Creative Commons
0 Ocena