Jaka będzie wysokość wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego ustala się na podstawie wysokości wynagrodzenia zasadniczego i innych świadczeń ze stosunku pracy, wyjątkiem są :

Data dodania: 2009-08-23

Wyświetleń: 2749

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

jednorazowe lub nieregularne wpływanie do kieszeni pracownika wypłat za wykonanie określonego zadania lub za określone osiągnięcie,

wynagrodzenie za czas gotowości do pracy oraz za czas niezawinionego przez pracownika przestoju,

nagrody jubileuszowe,

wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego, a także za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy, ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy,

wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy wskutek choroby,

nagrody z zakładowego funduszu nagród,

należności przysługujące z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej,

odprawy emerytalne, rentowe lub inne odprawy pieniężne,

wynagrodzenia i odszkodowania przysługujące w razie rozwiązania umowy o pracę.

Jeżeli obliczasz wysokość urlopu wypoczynkowego, zwrócić uwagę na to, czy zmienne elementy wynagrodzenia kształtują się w miarę równomiernie. Jeśli tak, to weź pod uwagę wypłaty z 3 ostatnich miesięcy, w innym wypadku - z 12 ostatnich miesięcy.

A więc sumujesz wszystkie pensje, później sumujesz wszystkie dni robocze , które występują w tych miesiącach . Następnie podziel zsumowane pensje przez zsumowane dni robocze i otrzymasz stawkę za 1 przepracowany dzień. Taka kwotę pomnóż potem przez ilość dni urlopu wypoczynkowego i w ten sposób otrzymujesz wynagrodzenie jakie przysługuje pracownikowi za czas urlopu wypoczynkowego.

Jeżeli pracownik weźmie urlop wypoczynkowy w środku miesiąca , obliczając mu wynagrodzenie za ten urlop weź pod uwagę miesiące poprzedzające ten miesiąc.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena