Kodeks pracy zakazuje w niektórych sytuacjach lub niektórym pracownikom pracy, która przekracza 8 godzin na dobę czyli pracy w godzinach nadliczbowych.

Data dodania: 2009-07-30

Wyświetleń: 1974

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons


Pracownik może także pracować więcej niż 8 godzin na dobę, jeżeli jest zatrudniony w systemie czasu pracy, który dopuszcza pracę w wydłużonym dobowym wymiarze. Ochrona obowiązuje w obu przypadkach.

Bezwzględnie w godzinach nadliczbowych, nie mogą pracować:

* pracownice w ciąży ( podstawa prawna 178 par.1)

* pracownik młodociany ( podstawa prawna art. 203 par.1)

* pracownik, który zatrudniony jest na stanowisku pracy z występującym przekroczeniem najwyższego dopuszczalnego stężenia czynników szkodliwych dla zdrowia (ale jedynie w przypadku, gdy praca w godzinach nadliczbowych wykonywana jest ze względu na szczególne potrzeby pracodawcy – podstawa prawna art. 151 par. 2).

Względny zakaz pracy w godzinach nadliczbowych

Na podstawie art. 178 par.2, względny zakaz pracy w godzinach nadliczbowych obowiązuje pracownika, który opiekuje się dzieckiem do lat 4

Bezwzględnie w godzinach nadliczbowych w systemie czasu pracy, który przewiduje możliwość pracy w wydłużonym dobowym wymiarze czasu pracy pracować nie mogą:

* pracownice w ciąży ( podstawa prawna art. 148 pkt 2)

* pracownik, którego zatrudniono na stanowisku pracy z występującym przekroczeniem najwyższego dopuszczalnego stężenia czynników szkodliwych dla zdrowia ( podstawa prawna art. 148 pkt 1).

Względny zakaz takiej pracy dotyczy pracowników opiekujących się dzieckiem w wieku do lat 4.

Powyżej 8 godzin na dobę, poza nielicznymi wyjątkami, nie może także pracować pracownik, który pracując w nocy, wykonuje pracę, która wiąże się z dużym wysiłkiem fizyczny lub umysłowym.

Wyjątkiem są pracownicy, którzy zarządzają zakładem pracy w imieniu pracodawcy, pracownicy, którzy biorą udział w akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii (podstawa prawna art. 1517 par. 3 i 5 k.p.).

Licencja: Creative Commons
0 Ocena