Kto i kiedy może stać się o zachowek..Zachowek mogą otrzymać jedynie dzieci zmarłego, a gdy ich nie ma to wnuki, prawnuki oraz małżonek.

Data dodania: 2009-07-26

Wyświetleń: 9276

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 3

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

3 Ocena

Licencja: Creative Commons

Gdy zmarły spadkodawca nie miał dzieci i żony to o zachowek mogą strać się również jego rodzice.

Jeżeli spadkodawca pozostawił po sobie testament tylko dla niektórych uprawnionych do spadku, rozdysponował swoim majątkiem za życia( częścią majątku), to do zachowku maja prawo wszystkie uprawnione osoby.

Zachowek nie należy się osobom, które zostały wydziedziczone w testamencie, albo gdy osoba powołana do spadku go odrzuci ( w takiej sytuacji do zachowku uprawnione są jego dzieci i wnuki).

Zachowek nie należy się także osobie, która zrzekła się go w umowie notarialnej lub, gdy otrzymała go w formie darowizny za życia spadkodawcy.

Jeżeli chodzi o zachowek to można dochodzić swoich praw w ciągu 3 lat od ogłoszenia testamentu ( po tym terminie prawo do zachowku ulega przedawnieniu).

Od momentu ogłoszenia testamentu osoby, które są uprawnione do zachowku, mogą się go domagać od osób, które otrzymały spadek ( gdy zachowek zostanie wypłacony, powinno to być udokumentowane pokwitowaniem oraz oświadczeniem o zrzeczeniu się dalszych roszczeń).

Gdy osoby, które otrzymały spadek nie chcą wypłacić zachowku, osoba uprawniona do jego otrzymania, powinna skierować sprawę do sądu cywilnego, który jest właściwy dla miejsca zamieszkania spadkodawcy ( powołujemy się wtedy na akta postępowania spadkowego podając sygnaturę akt) .

Za sprawę o zachowek zapłacisz opłatę sądowa w wysokości 5 procent wartości zachowku, ale nie większą niż 100 tysięcy złotych.

Gdy sprawa zostanie wygrana, to zobowiązany do wypłaty zachowku powinien zwrócić ( przynajmniej część) kosztów sądowych oraz koszty pomocy udzielonej przez adwokata lub radcę prawnego.

Jeżeli opłata kosztów sądowych może przyczynić się do uszczerbku dla utrzymania danej osoby lub jego rodziny to sąd może zwolnić od ich opłaty.

Obliczając wysokość zachowku bierzemy pod uwagę schedę, która należałaby się w razie dziedziczenia ustawowego.

A więc :

* zachowek wynosi 2/3 wartości tego, co dana osoba otrzymałaby, gdyby dziedziczyła według reguł dziedziczenia ustawowego będąc osoba trwale niezdolną do pracy.

* zachowek w tej samej wysokości zostanie wypłacony dziecku, wnukowi, prawnukowi uprawnionemu do zachowku, który nie ma 18 lat

* W pozostałych przypadkach zachowek wypłacany jest w wysokości 1/2 wartości udziału w spadku.

Licencja: Creative Commons
3 Ocena