Artykuły

post

Osoby niepełnosprawne aktywnymi uczestnikami życia społecznego

Na co dzień osoba niepełnosprawna napotyka wiele barier, utrudniających bycie aktywnym uczestnikiem życia społecznego. Ich pokonywanie wymaga bardzo dużo wysiłku, a często też wsparcia innych. Jednak mimo trudności, osobom niepełnosprawnym nie tylko udaje się przezwyciężyć codzienne przeszkody, ale też pokazać, jak wiele w życiu można osiągnąć.

post

Pedagogika specjalna jako nauka

Pedagogika specjalna to obszerna nauka, która obejmuje czas od urodzenia do śmierci człowieka. Zakres pedagogiki specjalnej jest naprawdę bardzo szeroki. Krótki jej zarys pozwoli spojrzeć na główne kwestie pedagogiki specjalnej. Przedmiotem tej nauki są przede wszystkim jednostki niepełnosprawne.