Na co dzień osoba niepełnosprawna napotyka wiele barier, utrudniających bycie aktywnym uczestnikiem życia społecznego. Ich pokonywanie wymaga bardzo dużo wysiłku, a często też wsparcia innych. Jednak mimo trudności, osobom niepełnosprawnym nie tylko udaje się przezwyciężyć codzienne przeszkody, ale też pokazać, jak wiele w życiu można osiągnąć.

Data dodania: 2018-03-26

Wyświetleń: 768

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Copyright - zastrzeżona

Każdy rodzaj niepełnosprawności powoduje pewne ograniczenia w zakresie codziennego funkcjonowania zarówno w sferze prywatnej, jak i zawodowej oraz społecznej. Aby móc pokonywać związane z tym bariery i pozostać aktywnym, osoba z dysfunkcją organizmu zmuszona jest do przyjęcia określonego trybu życia i nabycia nowych umiejętności. Na początku zawsze potrzebna jest w tym pomoc i wsparcie innych, jednak samodzielne pokonywanie przeszkód  jak najbardziej jest możliwe.

Najlepszym tego przykładem są sportowcy niepełnosprawni, którzy regularnie rywalizują na Igrzyskach Paraolimpijskich, odnosząc coraz większe sukcesy. Nie brakuje też wybitnych naukowców i specjalistów, którzy mimo niepełnosprawności tak wiele wnoszą do życia społecznego.

Nowe umiejętności i tryb życia

Niepełnosprawność może być wrodzona lub nabyta. W pierwszym przypadku człowiek już od najmłodszych lat uczy się potrzebnych mu umiejętności i trybu życia odpowiedniego do dysfunkcji zdrowotnej. W drugim przypadku, kiedy dysfunkcja wynika z doznanego urazu, osoba niepełnosprawna nagle musi dokonać w swoim życiu pewnych zmian, aby móc odnaleźć się w nowej sytuacji. Na początku zwykle pojawia się przekonanie, że bez pomocy i wsparcia niemożliwe będzie samodzielne funkcjonowanie. Jest to wręcz bariera, która wydaje się nie do pokonania. Jednak z czasem ona znika, wraz z nabywaniem nowych umiejętności podczas zaleconej rehabilitacji. Następuje stopniowa adaptacja psychiczna, aż w końcu osoba niepełnosprawna zaczyna radzić sobie z codziennymi czynnościami i obowiązkami. Pragnie też aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym, na równi z osobami pełnosprawnymi.

W poszukiwaniu informacji

W przezwyciężeniu skutków niepełnosprawności i w powrocie do aktywnego życia pomaga zaangażowanie innych osób. W Polsce funkcjonują organizacje udzielające wsparcia osobom niepełnosprawnym i ułatwiające im uczestnictwo w życiu społecznym. Informacja o nich można znaleźć w internecie, na portalach, które powstały z myślą o osobach niepełnosprawnych. Dzięki wymianie informacji na temat fundacji i stowarzyszeń, a także placówek można odnaleźć w swojej okolicy placówkę nie tylko udzielającą wsparcia, ale też pomagającą w aktywizacji osób niepełnosprawnych. Bardzo często również osoby niepełnosprawne zaangażowane są w taką działalność, udzielając wsparcia innym osobom o podobnych doświadczenia.

Licencja: Copyright - zastrzeżona