Często, kiedy okazuje się, że zachorowaliśmy na celiakię zastanawiamy się, jak długo potrwa proces leczenia, ile pieniędzy pochłonie nasz domowy budżet na dodatkowe jedzenie, oraz czy teraz należy nam się jakaś pomoc finansowa. Oto cała prawda jak dba się w Polsce o chorych na to  schorzenie.

Data dodania: 2011-09-23

Wyświetleń: 5890

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 2

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

2 Ocena

Licencja: Creative Commons

W Polsce nie ma gwarantowanej pomocy dla osób chorych na celiakię. Jedynym wyjściem dla rodziców dzieci, które nie ukończyły 16 lat jest ubieganie się o określenie  niepełnosprawności w miejscowym Centrum Pomocy Rodzinie. Stopień ten określany jest przez lekarza z ZUS oraz badane są warunki socjalo - bytowe rodziny.

Po uzyskaniu orzeczenia można złożyć wniosek do MGOPS o wypłatę zasiłku pielęgnacyjnego. Jego kwotę określa organ wypłacający a termin wypłat i okres otrzymywania zasiłku determinowany jest długością okresu na jaki niepełnosprawność została orzeczona. Każdy niepełnosprawny otrzymuje legitymację osobową która uprawnia do szeregu ulg i uprawnień.

 Niepełnosprawność tą potwierdza się lekarskimi badaniami, kartoteką lekarską, badaniami wykonanymi przez lekarza gastroenterologa. Najczęściej w takich przypadkach pobiera się wycinek kosmków jelitowych w badaniu endoskopowym (gastrofiberoskopia). Jeżeli wynik jest co najmniej równy skali 3A wg. klasyfikacji Marsha dziecko kwalifikuje się do orzeczenia o niepełnosprawności ale ostatecznie decyduje o tym komisja.

Co powyżej 16 lat? Ubiegamy się wtedy tą samą drogą o orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim nie daje prawa do otrzymywania zaiłku ale daje uprawnienia osoby niepełnosprawnej.

W Polsce od dawna wspiera chorych na celiakię Stowarzyszenie Przyjaciół chorych na celiakię: "PRZEKREŚLONY KŁOS" z siedzibą w Bydgoszczy. Pomagają chorym w rewelacyjny sposób.

Licencja: Creative Commons
2 Ocena