Lewica w Polsce przez ostatnie kilkanaście lat przeżywała lepsze i gorsze chwile. Dynamika poparcia mocno się zmieniała, oscylując wokół 30% pod koniec XX wieku z tendencją zwyżkową aż do lat 2001 - 2002, gdy poparcie dla lewicy miało najwyższy od '89 roku wskaźnik - 41,04%. Od tamtego czasu poparcie spadało z różnymi tendencjami, by obecnie pozostać w okolicy 6-7%. 

Data dodania: 2022-04-30

Wyświetleń: 462

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Czy Lewica w Polsce może wygrać wybory?

Lewicowe partie obecnie, ich postulaty oraz program

Obecnie w świecie politycznym funkcjonuje kilka mniej i bardziej znanych ugrupowań lewicowych. Do partii, którym najbliżej poglądowo do lewicy należą: Agrounia (jest to lewica narodowa), Polska Lewica (która nie jest już tak aktywna, jak za czasów Leszka Millera), Nowa Lewica (powstała z połączenia partii Wiosna oraz Sojuszu Lewicy Demokratycznej) oraz Lewica Razem, która tworzy koalicję z Nową Lewicą. 

Postulaty partii lewicowych w Polsce są podobne, opierając się na idei wolności, równości, współpracy i tworzenia wspólnoty, chociaż same programy w pewnym stopniu się od siebie różnią. 

 Agrounia - ta partia całkiem niedawno, bo w marcu 2022 została zarejestrowana jako partia polityczna. Jest to socjaldemokratyczny ruch społeczno-polityczny, skupiający się na kwestiach agrarnych, zrzeszający głównie rolników. Ich program w dużej mierze skupia się właśnie na kwestiach dotyczących regulacji rynku krajowego. Chcą ochrony rodzimej gospodarki, w tym dokładne dokładne oznaczanie polskiej żywności i dokładniejsze eksponowanie jej w sklepach. Agrounia chce, by państwo wykupywało towary rolnicze, a w przypadku kryzysu gospodarczego było gotowe, by pokryć straty rolników. W programie znaleźć można także postulaty związane przymusową emeryturą dla polityków w wieku 65 lat, legalizacją posiadania niewielkich ilości marihuany oraz wspaciem związków zawodowych. W programie znaleźć można również kwestie związane ze sprzeciwem wobec dyskryminacji polskich rolników na rynkach europejskich, zakaz likwidowania dochodowych gałęzi rolnictwa i sprzeciw monopolom i oligopolom. 
.

Razem - Lewica Razem współtworzy koalicję wraz z Nową Lewicą, jednak na ich oficjalnej stronie znaleźć można takie propozycje programowe jak regulacje kwestii zatrudnienia na korzyść pracowników, zielona transformacja, związana z ekologią i postępującym kryzysem klimatycznym, sprawiedliwe podatki dla wszystkich, budowanie mieszkań przez państwo, zdrowie ponad zyski, czyli postulat, który wiązałby się ze zmianami w ochronie zdrowia, opiekuńcze państwo w służbie społeczeństwu, czy postulat zwany "za równością przeciw dyskryminacji" jako walka o równe prawa mniejszości. Partia chce podjąć działania w obrębie kultury i edukacji, tworzyć technologie dla społeczeństwa, a nie korporacji oraz nowy przemysł. W programie znajdują się też regulacje związane z mniejszymi miastami, czyli koniec podziału Polski na stronę A i B, wiążące się z przeniesieniem urzędów centralnych poza Warszawę, walką z wykluczeniem komunikacyjnym i zwiększeniem działań na terenach gmin i wsi;

Lewica (koalicja Nowej Lewicy i Lewicy Razem) - w przypadku koalicji Nowej Lewicy (SLD + Wiosna) oraz Partii Razem powstały następujące założenia (podobne do założeń Partii Razem jako osobnej jednostki), opierające się na współpracy, wspólnocie i wolności. W ich wspólnym programie poruszane są kwestie polityki klimatycznej i ochrony środowiska, kładziony jest nacisk na rolnictwo, rozwój wsi, a także sprawne działanie państwa, czy tworzenie kraju przyjaznego i sprawnego dla pracowników, którzy będą otrzymywać godną płacę. Mają pojawić się inwestycje w zdrowie, innowacyjna edukacja, wsparcie dla rodzin, a co za tym idzie polityka mieszkaniowa i bezpieczny, dostępny dla wszystkich - niezależnie od miejsca zamieszkania - transport. Polityka ma mieć charakter społeczny, więc kultura ma być dla wszystkich, a państwo prawa ma być tworzone w duchu równych praw, w tym mniejszości (np. seksualnych) i kobiet (są to kwestie dotyczące m.in. legalnej aborcji). Polska ma być także świecka, czyli oddzielona od kościoła.

Różne partie, opierające się na ideach lewicowych proponują szeregi rozwiązań, które różnią się o siebie, jednak mają jednocześnie wiele punktów wspólnych. Jak widać po powyższych postulatach, każda z partii ma podobne spojrzenie na wiele kwestii, dzięki czemu istnieją możliwości tworzenia koalicji, jak w przypadku Partii Razem wraz z Nową Lewicą. 

 

Poparcie lewicy w ostatnich latach - czy jest szansa na wygraną? 

Od 2018 roku poparcie dla lewicy oscyluje w granicy 5-7%. Tendencje są różne jednak prawda jest jedna: ugrupowania lewicowe mają szansę na wygraną jedynie w koalicji z większą partią, która umożliwiłaby im spełnianie postulatów. Byłaby to relacja trudna i oparta na kompromisach, jako iż społeczeństwo polskie jest dość konserwatywne i nieprzekonane do idei związanych z prawami mniejszości, czy polityką klimatyczną. Sondaże pokazują, że społeczeństwo polskie nie lubi zmian, a partie prawicowe - konserwatywne - zapewniają pewnego rodzaju stałość i brak niespodziewanych, gwałtownych transformacji. Właśnie dlatego wygraną zapewniłaby koalicja, która przekonałaby obywateli, że zmiany będą korzystne i nieprzerażające. Czas pokaże, co przyniosą kolejne wybory. 

Licencja: Creative Commons
0 Ocena